Tag

bruttoregionprodukt

Öka förädlingsvärdet

Av | Industri JH

Lite förenklat kan man säga att förädlingsvärdet är försäljningsintäkter minus kostnad för material/insatsvaror. Dvs det värde man har adderat och kunnat ta betalt för. Tillverkningsindustri och handel är de två…

Läs mer