IUC Z-GROUP koordinerar och samordnar medlemsföretagens gemensamma och prioriterade behov av kompetensutveckling.
Det gör vi genom utbildning och seminarier. Utbildningarna är öppna även för externa företag.
Vi kan också hjälpa till med att skräddarsy utbildningar för det enskilda medlemsföretagets räkning.

Företagsutveckling genom kompetensutveckling och samverkan sänker kostnader!

ADR 1.3 Transport av farligt gods

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Beteendebaserad säkerhet (BBS)

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS)

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Föreståndare Brandfarlig Vara, mindre omfattning

Information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Första hjälpen och HLR

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Grundkurs i arbetsmiljö

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Grundläggande brandskyddsutbildning

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Heta arbeten

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Hjärtstartare D-HLR

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Ledarskap och Affärsmannaskap - Program för erfarna chefer

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Medarbetarsamtal med coachande förhållningssätt

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Moderna inköp - Nyckeln till ökad lönsamhet

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Monitor modul F och I, samt frågestund på övriga moduler

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Monitor modul L - Lager

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Monitor modul T - Tillverkning

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Motorsågskort A + B

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Sax- och bomlyft - grundutbildning

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Situationsanpassat och utvecklande ledarskap

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Ställningsutbildning - Allmän

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Säljskola

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Travers och säkra lyft

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Truck/hjullastarförare

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Truck, travers och skyliftförare ansvarsutbildning

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Utbildning för arbetsledande personal med ansvar för truck, travers och skyliftförare

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se

Vinnande Presentationer

Mer information om alla utbildningar kommer snart, kontakta gärna Katarina Mårtensson om du har frågor.
katarina.martensson@iuczgroup.se