Skip to main content
Robotlyftet

Azelio skapar smart lösning för lagring av grön energi

By 6 oktober, 2020No Comments

Azelio jobbar med ny, spännande teknik och deltar sedan en tid tillbaka i Robotlyftet. Robotlyftet stöttar företag över hela landet, för att stimulera tillväxt och innovation, med genomtänkta satsningar på ökad automation och robotisering.

Robotlyftet fortsätter att stötta företag över hela landet, för att stimulera tillväxt och innovation, med genomtänkta satsningar på ökad automation och robotisering. Azelio, med huvudkontor i Göteborg, är ett spännande teknikföretag som utvecklat en unik metod för att distribuera och lagra grön energi. Tekniken bygger på en stirlingmotor och ett värmelager. En av många fördelar är att ensligt belägna platser med osäker strömförsörjning kan få tillgång till grön el. Nu jobbar företaget för fullt med både konstruktion och produktionsplanering.

— Vi är i en uppstartsfas och bygger ett företag från grunden. Nu jobbar vi både med konstruktion och med förberedelser för produktion. Vi sätter upp en provanläggning här i Sverige, men vår marknad kommer sedan att vara global. I samband med att vi började bygga upp provanläggningen tog vi kontakt med Robotlyftet för vägledning. Vi jobbade tillsammans igenom en förutsättningsstudie, säger Tommy Lundin, processingenjör på Azelio.

 

Projektgrupp på Azelio, fr v: Ulrika Olsson, Mats Eriksson, Bengt Svensson, Göran Aronsson, Tommy Lundin.

Bra att kunna testa grundligt innan beslut om köp

I en förutsättningsstudie går man igenom företaget, ser till helheten, till affärsmodell, produktionsflöden, saker som ska sättas på plats innan man går in på konkreta behov och investeringar.

— Förutsättningsstudien var väl investerad tid för att grundligt tänka igenom våra behov, bland annat när det gäller automation och inköp av robotar. Vi kom fram till en bra lösning där vi till en början hyr robotar för att testa och utvärdera. Det känns bra att vi kan testa grundligt innan vi behöver ta beslut om köp, avslutar Tommy Lundin.


Så kan Robotlyftet stötta företag

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter med simulering och vilka förutsättningar som krävs? Eller finns behov av att utforska möjligheter med automation?

Projekt Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag och målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftet – stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering.

Läs mer om Robotlyftet här


Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige. Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

 

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen