Skip to main content
IUC Z-GROUPUtbildning

Beskrivning av utbildningar som ingår i projektet Automation & Robotik

By 22 februari, 2021No Comments

 

Beställarkompetens inom automation & robotik

Endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare

För personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen.

Kursens mål

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Kursdeltagaren erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen
 • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov för företaget
 • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar
 • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs

Genomförande
Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen (administration, fakturering, marknadsföring och kvalitetssäkring). Utbildningarna genomförs i samarbete med Robotdalen och Rise och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen fokuserar på frågeställningar på strategisk nivå och som riktar sig till beslutsfattare. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.

Kursinnehåll
Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande

 • Produktionsteknik (inklusive TPU och TAK)
 • Automationsteknik
 • Framtid och trender

Beställarkompetens
Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.

 • Förstudie
 • Kravställning
 • Förfrågningsunderlag och utvärdering
 • Beställarkompetensverktyget
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov
 • Ekonomiska kalkyler – förståelse kring prioriteringar

Grundläggande robotik

 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering (simuleringar med VR)

Automationsförstudie

 • Metodexempel baserat på exempel från verkligheten

Automation & robotik

Tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion

För medarbetare i tillverkande företag som arbetar i produktion och som behöver omställningskunskaper vid automation. Kan exempelvis vara operatörer med industrierfarenhet.

Kursens mål

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Genomförande

Vi ser gärna minst 2 deltagare/företag. Maximalt 20 deltagare/tillfälle. IUC Sverige håller ihop utbildningsinsatsen (administration, fakturering, marknadsföring och kvalitetssäkring). Utbildningarna genomförs i samarbete med Robotdalen och Rise och bygger på kunskaper, erfarenheter och utbildningsmaterial från bland annat Robotlyftet, Produktionslyftet, Produktion 2030 och Automation Region. Utbildningen kommer att ha en kontinuerlig utvärdering för att kunna förbättras. För att säkerställa att utbildningen är aktuell och relevant kommer dialoger med SWIRA (branschförening inom robotik och robotautomation) och olika robotleverantörer hållas. Kursen är på övergripande nivå, där exempel och verktyg som används finns från flera leverantörer. För prova på övningarna används endast robot från en leverantör. Eftermiddag dag två bjuds även andra robotleverantörer in för en fyra timmars minimässa. Efter kursen erhåller deltagarna ett diplom.

Kursinnehåll
Utbildningens röda tråd är MTO-metodiken (människa-teknik-organisation)

Övergripande

 • Produktionsteknik (inklusive TPU)
 • Automationsteknik
 • Automationskomponenter (aktuatorer, givare, styrsystem, GUI)
 • Framtid och trender
 • Beställarkompetens och kravställning – kort övergripande genomgång

Min roll i organisationen
Workshopupplägg för att få deltagarna att vara aktiva och delaktiga i diskussionerna. Inkluderar goda exempel.

 • Hur tillvaratas min kompetens och erfarenhet när vi automatiserar?
 • Organisationsförändringar och omställningsbehov – vad är min roll? Vad behöver jag kunna?
 • Säkerhet och riskhantering
 • Ansvar och befogenheter

Grundläggande robotik

 • Systemkunskap
 • Maskinsäkerhet
 • Applikationer
 • Programmering och simulering

Prova på arbete tillsammans med en robot

 • Handhavande
 • Programmering
 • Integrering med sensorer och visionsystem

I ”Prova på arbetet” genomförs i grupp ett antal laborationer först på virtuella (simulerade) robotar därefter nedladdning till fysisk robot genom att på en tilldelad tidsslott ladda ner jobbet till roboten där en handledare hjälper till med körningen men deltagarna ser robotcellen genom en kamera. Detta innebär att varje deltagare bör ha en egen dator, men att licensen till simuleringsverktyget laddas ner från Robotdalen. Instruktioner skickas ut till deltagarna i god tid innan kursstart.


Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och drivs av IUC Sverige AB.

 

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden                  Tillväxtverket              Vinnova
Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen