Vill du utvecklas tillsammans med oss?

Som delägare i IUC Z-GROUP  är du med och påverkar regionens industriella utveckling. Vi är en industrinära aktör med tydlig koppling till finansiärer och politik och arbetar för att öka konkurrenskraften i industrin lokalt, regionalt och nationellt.

”Vi för din röst i dialoger kring lokala, regionala, nationella och internationella frågor som rör industriföretagens behov och utmaningar mot en hållbar framtid”

Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. Kort sagt – ju fler vi är, desto starkare blir vi. Vill ni också vara med och utveckla ert företag och samtidigt bidra till utvecklingen i hela regionen?

För vem

IUC Z-GROUP riktar sig i första hand till små- och medelstora industrinära företag. Uppdragsgivare kan även vara svenska staten och dess nationella myndigheter, universitet, FoU-stiftelser, EU, fackförbund, stora företag, regionala myndigheter och kommuner.

Våra visioner

  • IUC Z-GROUP ska verka utifrån industrins behov och samverka genom uppdrag med nationella, regionala myndigheter och aktörer.
  • IUC Z-GROUP ska vara en kvalificerad och certifierad leverantör/utförare av utvecklingsuppdrag från beställare i form av företag, offentliga myndigheter, EU och FoU-finansiärer.
  • IUC Z-GROUP har som en av sina främsta styrkor att genom delägarna upprätthålla och vidareutveckla långsiktiga och uthålliga kontakter med företagen i Jämtland och Härjedalen.
  • IUC Z-GROUP ska verka för att betraktas som den naturliga utföraren av operativa näringspolitiska uppdrag där samhälle, företag och FoU-kompetens samverkar

Vad är vi?

IUC Z-GROUP är ett regionalt utvecklingsbolag för industrin i Jämtland och Härjedalen. Vi arbetar nära företag och individer för att flytta fram positionerna och bli mer konkurrenskraftiga. I strategisk samverkan med regioner och kommuner arbetar vi för att skapa tillväxt hos industriföretagen. Vi tar ett ledarskap för industrins utveckling.

IUC Z-GROUP arbetar med affärsdriven utveckling av industriella små- och medelstora företag i syfte att öka tillväxten och konkurrensförmågan. Vi arbetar nära företag och individer för att hjälpa dem att utvecklas och flytta fram positionerna till önskvärt läge. Våra projekt och olika satsningar finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Vår arbetsmetodik

Den arbetsmetodik som vi tillämpar bygger på behovsinventering, skapa insikt om tillväxtmöjligheter hos företagen, analys och utformning av handlingsplaner, samt genomförande av dessa. Genom att tillföra affärsdrivande insatser utifrån kartlagda behov skapas ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Satsningarna genomförs mestadels inom ramen för projekt i samarbete med industrin, offentliga parter och akademin.

Våra delägare

Vi ägs av ett 70-tal delägarföretag runt om i Jämtland och Härjedalen och har inget eget vinstintresse, företagens behov är våra utmaningar.