Skip to main content
Industri JHindustrinattenIUC Z-GROUP

Brist på arbetskraft hotar tillväxten

By 29 augusti, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf i Anderstorp.

Brist på arbetskraft hotar tillväxten

 

Det utbildningssystemet inte klarat av att leverera på många år får nu många företag, inte minst i industrin, lida av när bristen på kompetent arbetskraft är uppenbar.

Vad kan då göras för att Sverige inte ska gå miste om framtida intäkter på grund av personalbrist? 

Det finns många personer som är utan arbete, men också personer som har en bra grundutbildning inom Teknik men som arbetar med helt andra arbetsuppgifter än de har utbildning för. Förmodligen skulle en del av dem kunna ta en anställning i industrin med en kortare påbyggnadsutbildning. För att sikta rätt med utbildningen skulle man lätt kunna validera den kunskap som personerna besitter via branschens framtagna test inom 10 kunskapsområden som utgör en bra grund för arbete inom industrin. Klarar man testerna så erhåller man ett certifikat – Industriteknik BAS. Klarar man det inte så får man en kortare påbyggnadsutbildning som ska täppa igen de kunskapsluckor som finns. Testcenters finns i hela landet och det går fort att genomföra dessa tester, ca 4 timmar. Företagen kan sedan anställa personerna som klarat testerna och vidareutbilda dem internt i sina företag. 

Parallellt med den akuta och relativt enkla åtgärden som beskrivits ovan så måste arbetet med förbättrat utbildningssystem fortsätta. Förutom elever som går industritekniska programmet så utgör elever på Teknikprogrammet en för industrin intressant målgrupp. Vi vet att många av dessa elever vill arbeta direkt efter studierna och då är industrin ett utmärkt val med sin teknikintensiva produktion. 

Industrinatten genomförs 22 november, och det är är ett bra tillfälle för den som vill bekanta sig med jämtländsk industri genom att besöka 2 företag under en em/kväll.
Läs mer om det på www.industrinatten.se

Sverker Hallén

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen