”Vi för din röst i dialoger kring lokala, regionala, nationella och internationella frågor som rör industriföretagens behov och utmaningar mot en hållbar framtid”

IUC Z-GROUP ägs av ett 60-tal bolag runt om i Jämtland och Härjedalen. I strategisk samverkan med regioner och kommuner arbetar vi för att skapa tillväxt hos industriföretagen. Som delägare i IUC Z-GROUP  är du med och påverkar regionens industriella utveckling. Vi är en industrinära aktör med tydlig koppling till finansiärer och politik och arbetar för att öka konkurrenskraften inom industrin både på lokal, regional och nationell nivå.

Våra möjligheter till förhöjd finansiering och utvecklingshjälp ökar med antalet delägare. Kort sagt – ju fler vi är, desto starkare blir vi. Vill ni också vara med och utveckla ert företag och samtidigt bidra till utvecklingen i hela regionen?

AIM Sweden

På AIM arbetar vi med 3D-printning, och är specialiserade på att arbeta med komponenter i metall och plast för användning inom industri, medicinteknik och biomedicin.
AIM Sweden

På AIM arbetar vi med 3D-printning, och är specialiserade på att arbeta med komponenter i metall och plast för användning inom industri, medicinteknik och biomedicin.

UI Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et arcu vel risus ullamcorper aliquet.

AIM Sweden

På AIM arbetar vi med 3D-printning, och är specialiserade på att arbeta med komponenter i metall och plast för användning inom industri, medicinteknik och biomedicin.
Andritz Hydro

Vi är ett teknikinriktat verkstadsföretag med mer än 160-åriga anor. Företaget är beläget 30 km väster om Östersund. Huvudprodukterna är vattenturbiner och generatorer till vattenkraftverk, och vi arbetar dessutom med kvalificerad tyngre legotillverkning.
Andritz Hydro

Vi är ett teknikinriktat verkstadsföretag med mer än 160-åriga anor. Företaget är beläget 30 km väster om Östersund. Huvudprodukterna är vattenturbiner och generatorer till vattenkraftverk, och vi arbetar dessutom med kvalificerad tyngre legotillverkning.

Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et arcu vel risus ullamcorper aliquet.

Andritz Hydro

Vi är ett teknikinriktat verkstadsföretag med mer än 160-åriga anor. Företaget är beläget 30 km väster om Östersund. Huvudprodukterna är vattenturbiner och generatorer till vattenkraftverk, och vi arbetar dessutom med kvalificerad tyngre legotillverkning.
Bio Gen Active

Innovativa produkter när det gäller effektiv och miljövänlig rengöring av ytor. Miljöoptimering, effektiv rengöringseffekt och säker hantering kombinerat med dess hudvårdande egenskaper särskiljer deras sortiment från traditionella produkter på marknaden.
Bio Gen Active

Innovativa produkter när det gäller effektiv och miljövänlig rengöring av ytor. Miljöoptimering, effektiv rengöringseffekt och säker hantering kombinerat med dess hudvårdande egenskaper särskiljer deras sortiment från traditionella produkter på marknaden.

Mountain Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et arcu vel risus ullamcorper aliquet.

Bio Gen Active

Innovativa produkter när det gäller effektiv och miljövänlig rengöring av ytor. Miljöoptimering, effektiv rengöringseffekt och säker hantering kombinerat med dess hudvårdande egenskaper särskiljer deras sortiment från traditionella produkter på marknaden.
Bracke Forest

Vi kan stolt säga att vi är världsledande inom produktion av maskiner för skogsföryngring. Maskinerna tar största möjliga hänsyn till mark- och miljövård, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk.
Bracke Forest

Vi kan stolt säga att vi är världsledande inom produktion av maskiner för skogsföryngring. Maskinerna tar största möjliga hänsyn till mark- och miljövård, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk.

Mountain Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et arcu vel risus ullamcorper aliquet.

Bracke Forest

Vi kan stolt säga att vi är världsledande inom produktion av maskiner för skogsföryngring. Maskinerna tar största möjliga hänsyn till mark- och miljövård, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk.