Skip to main content
Industri

Den nya tidens industriella internet

By 15 maj, 2017juli 23rd, 2019No Comments

”Jag tänker aldrig på framtiden – den kommer tids nog”
Albert Einstein

Under de senaste 200 åren har världen gått igenom två stora vågor av innovation. Först kom den industriella revolutionen som gav oss maskiner, fabriker, tågbanor, elektricitet och flygplan. Efter detta blev våra liv helt annorlunda. Sedan kom den stora internet-revolutionen som gav oss datorer, datanätverk, obegränsad tillgång till information och kommunikation, och våra liv totalförändrades igen. Det industriella internet är vår tids nya innovationsvåg. Det sammanfattar intelligenta maskiner, avancerade analyser, och kreativiteten till människor i arbete. Det är giftermålet mellan hjärnan och maskinen, och än en gång kommer våra liv aldrig bli sig likt igen.

Teknologin har börjat förändra industrisektorer som spelar en stor roll i människors ekonomi och liv. Bland annat Energi, luftfart, hälsovård, och transport. Det är spännande eftersom det är en förvandling så kraftfull som den första industriella revolutionen. Innan den, fanns det ingen ekonomisk tillväxt att tala om.

Så, vad är det industriella internet?
Industrins maskiner kopplas med ett växande antal elektroniska sensorer som gör det möjligt för maskinerna att se, höra och till och med känna mer än någonsin tidigare. Det industriella internet genererar enorma mängder med data och ger alltmer sofistikerade analyser, vilket i sin tur ger oss större insikter som ger oss möjlighet att operera maskinerna på ett bredare och mer effektivt sätt. Det gäller inte heller bara enskilda maskiner, utan allt från flottor av tåg och flygplan till sjukhus och hela system som elnät. En optimering av tillgång och system. Elektroniska sensorer har funnits länge, men har blivit uppgraderat och optimaliserat i så stor grad att det ger oss en kraftig nedgång i kostnader och tack vara molntjänster, en snabb minskning av kostnaderna för lagring och bearbetning av data.

Med andra ord flyttar vi över till en värld där maskinerna vi arbetar med inte bara är intelligenta. De är briljanta. Maskinerna har blivit självmedvetna, förutsägbara, reaktiva och sociala. Det är jetmotorer, lokomotiv, gasturbiner, medicintekniska apparater och de kommunicerar sömlöst med varandra, och med oss. Det är en värld där informationen blir intelligent och kommer till oss per automatik när vi behöver den, utan att behöva söka. Vi kan fjärransluta, automatiskt övervaka, hantera och uppgradera industriella tillgångar.

Och varför det angår oss?
Med hjälp av industriellt internet kan vi övergå till ett förebyggande och tillståndsbaserat underhåll, vilket innebär att reparera maskiner strax innan de går sönder istället för att vänta tills skadan redan har skett. Detta ger i sin tur färre oplanerade driftstopp, vilket innebär att det kommer finnas mindre oförutsedda strömavbrott eller flygförseningar.

Hur kommer det att se ut för oss i verkligheten? Idag beror över 10% av alla avbokningar, avbrott och förseningar i flygtrafiken på oförutsedda underhållshändelser. Fel som oväntat dyker upp, och måste rättas till. Detta resulterar i åtta miljarder dollar i kostnader för flygbranschen varje år, och i stora konsekvenser för oss som reser med stress, besvär och missade möten där vi hjälplöst sitter fast i en flygplatsterminal. I industriella nätet har det utvecklats ett förebyggande underhållssystem som kan installeras på alla flygplan. Systemet är självlärande och kan förutsäga problem innan mänskliga tekniker upptäcker felet. Under flygning kan planet kommunicera med marken och när det landar vet personalen exakt vad som behöver åtgärdas och servas. Bara i USA kan detta systemet förhindra över 60 000 förseningar och annulleringar varje år, vilket hjälper sju miljoner passagerare att komma till sina destinationer i tid.

Eller om vi kikar på vården. Idag spenderar sjuksköterskor genomsnittligt 21 minuter per skift på att leta efter medicinsk utrustning. Det kan verka trivialt, men det är tid som behövs för att ta hand om patienter i ett redan pressat schema.  St. Luke’s medical center i Houston, Texas har minskat sängförflyttningstiden med nästan en hel timme efter att sjukhuset började använda den industriellt internet för elektronisk övervakning, anslutningspatienter, personal och medicinsk utrustning. En timme betyder mycket om du behöver kirurgi. Om fler patienter kan behandlas, kan fler patienter räddas. Det finns många exempel på hur industriellt nät kan användas, men bara en minskning med en procent av befintlig ineffektivitet kan ge besparingar på 60 miljarder dollar till vårdindustrin över hela världen. Och det är bara en droppe i havet jämfört med vad vi behöver göra för att vården skall vara kostnadseffektiv på ett hållbart sätt.

Liknande framsteg sker i energifrågor, inklusive förnybar energi. Vindkraftverk utrustade med nya fjärrövervakningar och diagnostik gör det möjligt för kraftverken att prata med varandra och justera de roterande bladen på ett samordnat sätt, beroende på hur vinden blåser. Vindkraftverken idag kan producera el till en kostnad av mindre än 5 cent per kilowatt/timme. För tio år sedan var kostnaden 30 cent, alltså sex gånger så mycket. Listan fortsätter, och den kommer att växa snabbt eftersom industrins data nu växer exponentiellt. År 2020 kommer de att stå för över 50% av all digital information.

Men det handlar inte bara om data, utan det påverkar redan vårt arbete som vi gör varje dag. Den nya innovationsvågen ger oss nya verktyg och applikationer som gör det möjligt för oss att samarbeta snabbare och smartare. Detta i sin tur leder till att jobben inte bara blir mer effektiva, men även mer givande.
Föreställ dig att en fältingenjör kommer fram till vindkraftsparken med en handhållen enhet som berättar för henne vilka turbiner som behöver service. Hon har redan alla reservdelar eftersom problemen redan är diagnosticerade, men möter ett oväntat problem.
Med den samma handhållna enheten kan hon kommunicera med sina kolleger i servicecentret. Hon kan låta dom se vad hon ser, överföra data som de kan analysera och diagnosticera och de kan strömma videor som vägleder henne, steg för steg genom processen som behövs för att maskinerna skall komma igång. Efteråt blir interaktionen dokumenterad och lagrad i en sökbar databas.

Den nya vågen av innovation förändrar i grunden vårt sätt att arbeta, och många är oroliga över den inverkan som innovationen kan ha på våra arbeten. Arbetslösheten är redan hög, och det finns alltid rädsla att innovation kan minska arbetstillfällen. Men om vi tar oss tid att reflektera bakåt i tiden kan vi se att vi redan har överlevt många revolutioner och innovationsvågor. Först mekaniserades jordbruket och vi automatiserade branschen. Men sysselsättningen har stigit för innovation handlar i grunden om tillväxt. Det gör produkterna billigare och det skapar nya typer av efterfrågan och arbeten. Generationerna som kommer efter oss, föds in i den nya tiden och kommer lättare att kunna lära sig den nya tekniken. Och det kommer att finnas plats för både högutbildade och lågutbildade yrken.

Den nya tekniska revolutionen är lika inspirerande och transformativ som allt vi någonsin sett. Mänsklig kreativitet och innovation har alltid drivit oss framåt. Det har skapat arbete och höjt levnadsstandarden. I USA skulle det industriella nätet kunna öka den genomsnittliga inkomsten med 25 till 40 procent under de närmaste 15 åren, öka tillväxten och lägga till mellan 10 och 15 miljarder dollar till den globala BNP. Det är storleken på hela den amerikanska ekonomin idag.

”De ekonomiska utmaningarna som vi står inför är svåra, men när jag ser skillnaderna på golvet i fabriken och ser hur människor och maskiner sammanlänkas, eller besöker sjukhus, flygplatser eller kraft-produktionsanläggningar blir jag inte bara optimistisk, jag blir också entusiastisk. Den nya teknologiska revolutionen har kommit. ”
Marco Annunziata,
Chief Economist and Executive Director, Global Market Insights at General Electric

Vi är bara i början av den nya transformationen, och det kommer att vara hinder och barriärer längs med vägen. Vi behöver investera och anpassa organisationer och företag till den nya teknologin. Vi behöver en robust säkerhetsstrategi som skyddar känslig information, immateriella rättigheter och infrastruktur mot cyberattacker. Utbildningssystemet måste utvecklas så att eleverna är utrustade med rätt kompetens. Det kommer kanske inte bli lätt, men det kommer att vara värt det.

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen