Skip to main content
Region Jämtland HärjedalenSmart Industriell Modernisering

Engcon växer med sina underleverantörer

By 14 januari, 2020No Comments

Med hjälp av IUC Z-GROUP och Region Jämtland Härjedalens projekt Smart Industriell Modernisering, är engcon på väg mot målet att dubbla sin omsättning med hjälp av bland annat kvalitetsförhöjning kring flöden och förbättrad kommunikation mellan alla underleverantörer. Målet är att engcons underleverantörer skall bli mer effektiva och bättre på att planera sin produktion i en tid där bolaget växer i rasande takt.

“Egentligen handlar det om att försöka jobba smartare än att jobba fortare och det är en av flera insikter vad gäller denna kompetensresa som projektet Smart Industriell Modernisering har gett oss. Ett projekt som landade rätt i tiden efter den stora investeringen på upp emot 100 miljoner kronor som gjordes för att ta hem tillverkningen till Strömsund av “hjärtat” i tiltrotatoren”, berättar Krister Blomgren VD  i engcon-koncernen.

Engcon IUC Z-GROUPMats-Erik Wiktorsson – Foto Marlene Magnussen

Investeringen medför att kompetensen måste utvecklas hos engcon vad gäller systematisk maskinunderhåll och för underleverantörerna att utveckla sina förmågor att driva företag på ett affärsmässigt och effektivt sätt.

Sju workshops genomförs totalt och företagen introduceras för en blockutbildning i produktionseffektivisering och kommunikation mellan beställare och utförare. Arbetet har letts av konsultfirman Simonsson & Widerberg. Under projektet har uppsatta mål per företag målstyrts genom Vinna Matchen. Ett verktyg som engconkoncernen har arbetat med under längre tid för att kunna mäta sina underleverantörers leveransprecision, säger Mats-Erik Wiktorsson, kvalitetsansvarig inom engcon.

En av de uppskattade delarna av blockutbildningen var den öppna dialogen företagen emellan. Under workshoparna framkom bland annat att den interna kommunikationen inom engcon behöver utvecklas, för att bolaget skall bli en bättre och mer effektiv beställare mot sina underleverantörer.

“Under blockutbildningarna hade vi högt i tak och kommunikationen oss emellan var rak och tydlig. Det är jättebra att vi vågade vara öppna med alla de kritiska frågorna för det driver oss framåt” menar Mats-Erik.

 

 
Syftet med satsningen Smart Industriell Modernisering är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industri- och industrinära företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri. Projektet har som mål att ge ökad kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och investeringsplanering. Ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering. Och ökad kunskap om utvidgade värdekedjor, kundvärde och internationalisering.

 

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen