Datum

11 dec 2020

Tid

08:30 - 09:30

Kostnad

Kostnadsfri

Att leda för digital utveckling

Att leda för digital utveckling

Seminarium med Christian Silvasti, Produktionslyftet
11 december 2020

Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och visa vägen för organisationen. Att ta ut riktningen och etablera en tydlig målbild om hur vi skall ha det i vår organisation, hur vi skall utveckla vår affär, utveckla våra medarbetare och skapa framgångsrika kunder. Det handlar om att ta tag i alla avvikelser, alltifrån kvalitet till ledarskap och beteendeavvikelser. Lean är en ledarskaps- och affärsfilosofi, inte en verktygslåda. Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap skapar man grunden för en framgångsrik
digitalisering av sitt erbjudande.

Christian Silvasti från Produktionslyftet inspirerar med avstamp i ledarskap och digitalisering. Här får ni en chans att se vad som är möjligt att åstadkomma genom exempel från företag, men också vad som krävs gällande
ledarskap i förändringsprocesser. Ni kommer att få ta del av Christians erfarenheter som företagsledare och coach.