Kategori

Datum

22 apr 2020

Tid

09:00 - 17:00

Automation expo

Välkommen till en dag där du får ta del av erfarenheter från företag som har utvecklat sina arbetsmetoder genom att digitalisera, automatisera och robotisera. Få mer information om hur ditt företag kan få stöd att utveckla verksamheten via Robotlyftet och Produktionslyftet. Möt leverantörer och konsulter som kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg.

Mer information och anmälningslänk kommer!