Datum

17 nov 2021

Tid

08:00 - 18:00

Business Innovation Day 17 november

Peak Innovation kommer att vara med och arrangera Mittuniversitets ”Business Innovation Day” den 17 nov, en dag där företag kan få hjälp att tänka nytt kring en specifik utmaning företaget står inför.

Vi erbjuder en palett med kompetenser så som forskare inom elektronik, IT, teknisk kemi och fysik, affärsrådgivare och investeringsstöd.

Deltagandet i Business Innovation Day är kostnadsfritt för företaget.

 

Självklart har du som företag möjlighet till full sekretess gällande din utmaning eller frågeställning. Företagsutmaningen genomförs i enskilt rum (digitalt) med enbart företaget och forskarna närvarande. NDA/sekretessavtal finns förberett och äganderätten till nya resultatet eller idéer som utvecklas tillfaller företaget.

 

Läs mer om anmäl er utmaning här (senast 3 nov):

 

https://www.businessinnovationday.se/sa-har-funkar-det/