Datum

09 okt 2020

Tid

08:30 - 09:30

Kostnad

Kostnadsfri

Bygga en företagskultur som bejakar förändring – Digitalt Frukostmöte

Kraft att förändra
Låt dig inspireras under ett frukostmöte på
distans med Produktionslyftet

Att bygga en företagskultur som bejakar förändring,
förbättring och förnyelse
Seminarium med Richard Berglund, Produktionslyftet/RISE
9 oktober 2020

Kraft att förändra handlar dels om förändringsförmåga, dels om
förändringsvilja. Det senare är svårast – det handlar om att bygga en
företagskultur som bejakar förändring, viket i sin tur kräver tillit att
förändringarna till slut leder till något bra för alla parter och att alla kan vara
delaktiga i processen på vägen dit.

Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi
samlat på oss från arbete i 270 företag under våra 13 år. Erfarenheter som
lett fram till Produktionslyftets erkänt framgångsrika utvecklingsprogram.

Richard Berglund har samordnat
coachningsprogrammen som genomförts hos de
företag som deltagit i Produktionslyftet och lett den
kontinuerliga utvecklingen av metodiken. Han är
civilingenjör som arbetat som ledare på olika nivåer
och har en forskarbakgrund med fokus på frågan om
vad som skapar engagemang i arbetet.

Praktisk information
Frukostmötena genomförs digitalt

När: 08.30-09.30 fredagen 9 oktober
Var: Anslut via zoom, länk skickas till dig några dagar innan mötet
Kontaktperson: annika.nilsson@ri.se
Anmälan: Antalet platser är begränsat