lean digitalisering automation
IUC Z-GROUP

Arrangör

IUC Z-GROUP
Telefon
063129950
E-post
katarina@iuczgroup.se
Webbplats
https://iuczgroup.se

Datum

25 sep 2019

Tid

13:00 - 16:00

Produktionslyftets startprogram

Att löpande förnya kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna kring det som är viktigt. Avgörande är att ni investerar tid och kraft – och att ni uthålligt kan driva en linje!

Välkommen till Produktionslyftets Startprogram i Sollefteå/Örnsköldsvik med start den 25 september 2019.

I startprogrammet arbetar ni utifrån tema ”Effektivisera dina flöden med Lean, digitalisering och automation” tillsammans med ett antal andra företag, där Produktionslyftet bidrar med erfarna förändringsledare och experter. Ni kommer att få:

Insikter om effektiva processer och förändringskraft

Hjälp att identifiera era viktigaste utmaningar baserat på vad kunderna och era andra viktigaste intressenter förväntar sig

Verktyg och handledning för att samla fakta och bestämma nuläge

Inspiration från företag som gjort liknande resor

Hjälp att hitta prioriteringar för att välja fokus i företagets fortsatta utveckling.

Resultatet efter genomfört program kommer vara att ni har formulerat er framtidsbild för ett prioriterat område och har en idé om nästa steg, som ett avstamp för fortsatt utveckling av den egna verksamheten och förnyelseförmågan.