Datum

09 nov 2021

Tid

09:00 - 12:00

Teknikworkshop 9 november Strategiska Mätetal

https://produktion2030.se/tech/teknikworkshop-om-hur-ditt-foretag-far-battre-effektivitet-genom-tydlighet-i-nyckeltalssystemen/

Strategiska mätetal 

Workshopen handlar om hur ett företag kan förbättra sin mätetalshantering både kopplat till sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet.

Motiv att anmäla sig
I princip alla företag använder sig av mätetalsystem, så kallade Business Performance Measurement Systems (BPMS), för att följa upp och förbättra produktion samt för att implementera produktionsstrategier. Ökat fokus på hållbarhet gör att nya nyckeltal införts för att säkerställa att hållbarhetsmålen uppnås. Därmed riskerar antalet nyckeltal och komplexiteten öka i nyckeltalsuppföljningen hos företagen. Det kan vara svårt att veta hur man gör rätt val av mätetal som stödjer effektiva beslut och arbetssätt. Ett första steg är att göra en nulägesanalys och kartlägga vilka mätetal som används och hur de är kopplade till företagets hållbarhetsstrategi

Vad får jag med mig
Projektet ”SuRE BPMS” presenterar samlade indata och erfarenheter från flera medelstora och stora företags mätetalssystem. Under workshopen kommer vi tillsammans diskutera relevanta delar och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.