Datum

20 apr 2021

Tid

08:30 - 12:00

Webinar: Digital Presentationsteknik

Digital Presentationsteknik

 

Sitter du också i många digitala möten under dagarna? Är det bitvis segt och energifattigt?

Då vill vi uppmärksamma dig på utbildningen DIGITAL PRESENTATIONSTEKNIK som har ett huvudsakligt syfte:

Att göra dig riktigt bra på att hålla presentationer och leda möten i den digitala världen.

Utbildningen är skapad för dig som vill träna på framtoning, tydlighet, struktur, teknik, röst, kroppsspråk, mottagaranpassning, presentationstekniska hjälpmedel och lära dig vilka fallgropar du ska undvika.

För i den digitala mötesvärlden gäller nya spelregler. Och utan tvekan är det så att det digitala är här för att stanna.

 

Utbildningsledare är Oskar Sergel från Sergel Talarkonst.