Skip to main content

IT-branschen samlades idag for den första workshopen och många intressanta frågeställningar och perspektiv diskuterades.

Tillsammans skall vi skapa ett gemensamt styrdokument för regionens framtid. Regionen med IUC Z-GROUP och  Samling Näringsliv vill genom detta projekt ge utvalda delar av näringslivet i länet en möjlighet att bidra med kunskap och synpunkter till arbetet med revidering av den regionala utvecklingsstrategin och formuleringen av länets smarta specialisering.

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen