Skip to main content
DigitaliseringSIMMITTSmart Industriell Modernisering

”Industriell automation är en grundläggande förutsättning för konkurrenskraft och hållbarhet”

By 1 september, 2021No Comments

Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.

Darja Isaksson är generaldirektör för Vinnova och sedan 2019 även ledamot av regeringens digitaliseringsråd. Vinnova är engagerade i genomförandet av Industry Day den 7 september och vi har pratat med Darja Isaksson om myndighetens roll i den fortsatta utvecklingen av den svenska industrin.

 

Hur ser du på utvecklingen av automation och innovation och varför är det viktigt?

Industriell automation är en grundläggande förutsättning för konkurrenskraft och hållbarhet. Tidigare har vi använt möjligheterna som automation ger till att öka konsumtion, men när vi nu lever i ett mer cirkulärt tänk och paradigm har fokuset skiftat. Svenska företag har ett otroligt driv och har internationellt sett ett starkt ledarskap i innovations- och automationsfrågor.

På vilket sätt verkar Vinnova för automationsområdet?

En sak som är bra med den nya forskningspropositionen är att den stärker satsningar på samhällsviktiga områden och gör ganska rejäla förstärkningar i Sverige. De strategiska innovationsprogrammen blir större och färre, vilket innebär att vi mobiliserar smartare. Viktigt att notera är att i pandemins spår gör även många andra länder massiva investeringar, vilket påverkar spelplanen. Särskilt som vi har en unik bredd i vårt näringsliv, vilket är en styrka.

Frågan är hur vi säkerställer att specifikt industriell automation utvecklas, då det är ett område där vi behöver ligga i framkant. På Vinnova försöker vi stötta innovation genom exempelvis Vinnväxt-initiativet och andra kompetenshöjande insatser.

Sverige ligger i framkant på många områden, men anses ibland ligga efter i just automatisering av produktion. Där kan ofta mindre företag kan spela en innovativ roll. Vad kan Vinnova göra för dessa företag?

Många stora bolag har gjort ändringar i hur de ser på samverkan med små företag. Det handlar om öppenhet, snabbhet och inte minst vikten av att vara en bra första kund för dem. En person sa till mig att många startups inte ens kan betala jurister för att läsa igenom juridiska dokument inför ett samarbete. Därför är det positivt att se att många större företag nu har en mycket tydligare approach.

Det vi gör på Vinnova är att stimulera och stötta mindre företag via exempelvis verifieringsmedel, inkubationskontor och testcenter för att få till infrastrukturer där företagen kommer in i rätt kontext. Kortfattat finansierar Vinnova strukturer som gör det lättare för startups att genomföra sina idéer, få möjlighet att testa sina produkter samt hitta och nå ut till potentiella kunder. Vi märker att det är viktigt att dels ha tillgång till infrastruktur och kompetens, dels ha tillgång till nätverk och relationer. Ekosystem för snabba, vassa företag är ett av våra prioriterade områden.

Tillgång till öppna test- och demomiljöer är avgörande för att kunna utveckla idéer snabbt. En uppgift är att tillsammans se till att vi kan använda finansieringsströmmar effektivt. När vi genomför detta måste de därför vara öppna och tillgängliga för hela landet så vi undviker regionala låsningar.

Hur ser du på kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom automation och innovation?

Utvecklingen går snabbt inom dessa områden och vi har en arbetsmarknad som är mer åldersblandad än någonsin. Framstegen inom industrin bidrar till ökade kompetensbehov och civilingenjörer behöver bredare kompetens än någonsin. Kompetensfrämjande utbildningssatsningar som Civilingenjör 4.0 är väldigt betydelsefulla för att kunna tillgodose de kunskapsbehov som uppstår när tillverkningsindustrin utvecklas. Ett nationellt utbud av kvalificerade kurser med tillämpningar inom digitalisering och automation, som lärosäten kan ta del och inspireras av, bidrar i hög grad till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

 

Vad behövs för att innovation ska bidra till en transformativ förändring?

Sverige behöver fler gemensamma mål, som mobiliserar ännu bredare mellan aktörer och branscher, för att kunna fortsätta utvecklas framåt. Framöver kommer samverkan mellan olika miljöer och aktörer som akademi och näringsliv vara enormt viktigt för att säkerställa kompetens och innovation.

 

Artikel · 2021-08-31 – https://www.automationregion.com/industriell-automation-ar-en-grundlaggande-forutsattning-for-konkurrenskraft-och-hallbarhet/

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen