Skip to main content
IUC Jämtland Härjedalen

IUC Z-GROUP blir IUC Jämtland Härjedalen

Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Z-GROUP släpper länsbokstaven Z och blir IUC Jämtland Härjedalen. Z-GROUP startade 1998 som ekonomisk förening med syftet att ta ansvar för kompetensförsörjningen för tillverkande industri i länet bland annat genom gemensamma utbildningar. Idag har IUC Jämtland Härjedalen över 70 små och medelstora tillverkningsföretag i Jämtlands län som ägare och medlemmar och utbildningsdelarna är fortsatt en del av verksamheten.

 

Industriellt Utvecklingscentrum har drivits i bolagsform sedan 2014 under namnet IUC Z-GROUP. Vi vill med namnbytet tydliggöra i vilket geografiskt område våra ägare och medlemmar finns och verkar. Dessutom så passar det bättre i bolagsstukturen inom Sverigenätverket inom IUC. Z-GROUP ekonomisk förening kommer att finnas kvar.

“När namnet IUC Jämtland Härjedalen kom på tal kändes det väldigt relevant och rätt i tiden säger tidigare tf. VD och projektledare, Pontus Sandell. Förslag om namnbyte uppkom i en diskussion i ett gemensamt projekt. Projektet genomfördes tillsammans med nystartade IUC Västernorrland.

”Jämtland Härjedalen är en attraktiv plats att verka och bo på. Det ser vi inte minst på det etableringstryck som finns i regionen vilket kommer skapa tillväxt och nya möjligheter för våra tillverkningsföretag” säger Johan Bürger Hyllienmark, nytillträdd VD för IUC Jämtland Härjedalen.

Industriellt utvecklingscentrum har som uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Vi är en medlemsägd organisation utan eget vinstintresse. Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn.

Kontaktpersoner

Johan Bürger Hyllienmark
VD IUC Jämtland Härjedalen
070–5422390, johan.burger.hyllienmark@iucjh.se

Charlotta Linell
Styrelseordförande, IUC Jämtland Härjedalen
070–616 90 54

 

 

 

 

 

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen