Skip to main content
IUC Z-GROUP

Medarbetarutveckling stärker Norrlands Trähus inför framtiden genom deltagande i projekt Stärkt Industrikompetens Mitt

Norrlands Trähus producerar stommar i trä och ligger vackert beläget i Hammerdal i Jämtland. Att bolaget har sin produktion här är ingen slump, eftersom Hammerdal är omgiven av rik skog. Träförädling och byggande är en stor del av ortens historia och lokala tradition.

För femtio år sedan så började man tillverka prefabricerade husstommar i trä och Norrlands trähus har sedan starten 2001, då med fem medarbetare varit med och bidragit till utvecklingen. Idag består Norrlands Trähus av 65 personer och bolaget omsätter över 100 miljoner kronor per år.

Norrlands Trahus IUC Z-GROUP

Bilden togs 1916 i Storhögen, några mil utanför Hammerdal. På den tiden var det vanligast att hus byggdes med timmer. Här har man istället sågat timret i brädor som man sedan handhyvlade not och spont på. På bilden så sitter de i ställningen där man hyvlade dessa brädor.

Alla företag, och framförallt de med större personalgrupper gör klokt i att då och då utvärdera trivsel och medarbetarskap för att på lång sikt bibehålla och stärka en fortsatt bra arbetskultur. Eftersom Norrlands Trähus varit delägare i IUC Z-GROUP under lång tid har en genomlysning av företags gjorts. Genomlysningen gav insikter kring hur man jobbar med medarbetarskap och mindre grupper, samt hur det har fungerat i praktiken och därför fick företaget möjlighet att utveckla detta genom projektet Stärkt Industrikompetens Mitt, med handledning av Sverker Hallén, IUC Z-GROUP.

Utvecklingsprojektets utbildningsdelar finansieras av Europeiska Socialfonden och tillvägagångssättet har varit att IUC Z-GROUP hållit enskilda samtal med alla medarbetare, för att komma underfund med vilka områden som ska stärkas, och hur. Efterföljande utbildningar har genomförts i mindre grupper och berört ämnena Lagutveckling/Team, Medarbetarskap, Värdegrund, Feedback och Målarbete. Onsdag 22 februari var det dags för en gemensam sammanfattning av arbetet och samtliga medarbetare fick intyg för sin insats.

Sverker Hallén summerar på Norrlands Trähus

“Företag har mycket att vinna på att en utomstående person genomför en sådan här genomlysning med uppföljande utvecklingsinsats. Det är en förmån att få vara en del av detta arbete och få träffa så många trevliga och kompetenta medarbetare” säger Sverker Hallén entusiastiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”I allmänhet har personalen varit mycket positiva till arbetet och i synnerhet Sverkers insats. Han skapar den trygghet som krävs för att denna typ av utvecklingsarbeten skall bli möjliga.” Säger VD Peter Rhensbo

Nästa steg i utvecklingsarbetet blir nu att ledningen i företaget tar emot inspel utifrån vad de olika grupperna har kommit fram till samt att företaget kommer jobba mer med kommunikation kring företagets mål.

Foto och text: Marlene Magnussen
Sverker Hallén

Tack till Peter Rhensbo, VD på Norrlands Trähus.

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen