Skip to main content
SIMMITT

Medicintekniska tillverkningsföretag startar ett gemensamt kluster för att möta framtiden 

By 10 januari, 2022juni 23rd, 2022No Comments

Nicklas Berglin, DRIV Innovation

I takt med att ny teknik växer fram står tillverkningsindustrin inför stora utmaningar, men också möjligheter.
För att små företag skall få ekonomisk kraft och möjlighet att möta framtiden och nya uppkomna behov inom digitalisering, automation och AI har IUC Z-GROUP genom projekt SIMMITT skapat ett nytt medicintekniskt kluster.
  

Det nystartade medicintekniska klustret består idag av sju tillverkande företag , men nätverket har öppna armar och ett mål om att klustret skall öka och verka på ett nationellt plan för att dra ännu större nytta av ekonomiska fördelar och kunna verka globalt.

Klustret har redan påbörjat sitt arbete för att gemensamt skapa tillräcklig kraft för förändring. Grundtanken med klustringen är att företagen gemensamt kan arbeta för att exempelvis systematiskt eliminera slöserier, vilket spar på naturresurserna. Genom att få kontroll på sina processer kan transporter minimeras och man kan jobba bredare med förebyggande underhåll. Effektivare maskinutnyttjande spar energi osv. Att jobba korrekt med utveckling fångar problem tidigare samt att livscykelperspektivet fångas tidigt. En korrekt utförd CE-process minimerar risker vilket ger mindre omarbete och minskar risken för att människor kommer till skada och att företaget måste återkalla produkter från marknaden.

Nicklas Berglin är verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering och Monitor ERP på DRIV Innovation och en av dem som är med bakom spakarna för att stimulera och utveckla det nya nätverket. Han har coachat företag som certifierat sig mot ISO 13485 i deras utveckling för att möta kraven och tillsammans med sina kollegor byggt digitala ledningssystem.

“Det är snart ett krav att vara certifierad mot ISO 13485 för att få tillverka egna produkter mot medicin. Kraven säger dock att företaget ska vara certifierad mot ett kvalitetsledningssystem och återfinns i nya MDR-direktivet som skulle börja gälla 21 maj 2021, men på grund ut av pandemin har övergångsperioden förlängts till den 26 maj 2024. Direktivet/kravet innebär att de företag som tillverkar och sätter egna produkter till marknaden inom medicinområdet även måste ställa samma krav på sina leverantörer för att kunna säkra den egna kvaliteten och kraven. Tillverkar företaget någon detalj mot medicinsk utrustning betyder det att kravet från kunden kommer innebära att leverantörerna måste vara certifierad mot ISO 13485 för att få fortsätta leverera”, säger Nicklas

Det finns flera fördelar med att certifiera ett företag. Certifieringen innebär ett systematiskt arbetssätt inom alla områden på företaget vilket ger medarbetarna möjlighet att veta vad som förväntas av dem och därmed möjlighet att leverera detta. Systematiken skapar ordning och reda vilket i sig, om det tillämpas på rätt sätt, kan ge hela 25% bättre produktivitet.

”I egenskap av att arbeta som verksamhetsutvecklare ser jag ett behov av att exempelvis bilda gemensamma forskningsprojekt framöver. Ett exempel skulle kunna vara lagbevakning kombinerat med tolkning av nämnda lagar genom AI, men för att nå dit behöver frågan komma direkt från företagen. Då finns en stor potential i att vara klustrade så att vi får en reell möjlighet att påverka genom våra gemensamma muskler. Ett annat exempel är funktioner som behövs i ett affärssystem för att minimera antalet system i verksamheten som behöver utvecklas och kvalificeras vid varje förändring. Via projekten kan man söka medel vilket gör det lättare för företagen att mobilisera och ställa om. Tänk dig att företaget inom sitt medicinska nätverk bestämmer sig för att standardisera hur de arbetar och hur de lägger in data i sina digitala system och sedan tillsammans utvecklar en AI-motor som analyserar omvärldskrav, trender och händelser och direkt utifrån data kan komma med beslutsunderlag på olika åtgärder till ledningsgruppen som sedan kan gå till beslut”, förklarar Nicklas

Artificiell intelligens är fortfarande i sin linda men har redan börjat forma nutid och framtid. I en färsk studie av Cognizant’s Center uppgav produktionschefer att av all ny teknik, skulle AI ha den största förväntade effekten på tillverkningsindustrin år 2025, vilket skulle resultera i hela 395 procent tillväxt. ”Vad gäller Digitalisering, automatisering och AI så krävs otroligt mycket ordning och reda för att nå möjligheterna som de för med sig. Det blir följdeffekter hela vägen. Kan man automatisera en stor del av sitt företag, så kan man också börja titta på AI så småningom. Men gör vi det tillsammans får vi en större tyngd och kraft, än om vi hade jobbat ensamt på var vårt håll”, säger Nicklas.

AI har redan bidragit till att förbättra många tillverkningsprocesser. Idag finns automatiserade maskiner som gör att människan inte längre behöver utsättas för farliga situationer vilket bidragit till säkrare arbetsplatser. Ett annat exempel på hur AI förändrar tillverkningsindustrin är dess effektivitet när det kommer till att upptäcka potentiella brister i tillverkningsprocessen, vilket sparar båda tid och resurser.

”Artificiell Intelligens är inte så långt bort, bara vi ser till att de mindre företagen arbetar tillsammans. En utmaning som hindrar många företag från att använda AI är brist på kunskap, ekonomiska muskler och infrastruktur inom företaget. AI är ett enormt område som kräver stora muskler för att greppa, men om vi gemensamt går ihop för att möta dessa utmaningar så kan vi arbeta tillsammans för att tackla de utmaningar som lagkrav, hållbarhetskrav och certifieringskrav som finns och som kommer komma framöver”, avslutar Nicklas Berglin

Text: Marlene Magnussen
Foto: © Gösta Fries

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen