Skip to main content
Smart Industriell ModerniseringTips

Minska din sårbarhet som leverantör

By 1 februari, 2021No Comments

 

Det finns flera sätt att minska riskerna i sina leverantör/kund-relationer. Då jag kommer från en logistikbakgrund så kretsar strategierna jag är mest bekant med kring integration av leveranskedjan. Ledorden är informationsdelning, tillit, koordination, vinst-/riskdelning, ömsesidighet, gemensamma mål och kompatibla strategier. 

Med kompatibla strategier avses att ett samarbete kommer att bli svårare om ena parten har som strategi att tillverka korta kundspecifika serier och den andra parten vill ha lägsta enhetskostnaden och säljer från lager.

För en underleverantör kan integration vara ett sätt att skapa inlåsningseffekter hos kunderna. Integrationen kan till exempel handla om produktutveckling.  Om du som underleverantör kan vidareutveckla och förbättra designen av slutprodukten så ökar värdet av relationen med kunden. Ett vinstdelningssystem kan etableras på förhand.

Även affärsutveckling har stor potential att öka inlåsningseffekter. Ett gemensamt projekt kan initieras tillsammans med kunden för att minska ledtider, minska lager, förbättra prognoser etcetera. Varje sparad dag i leveranstid eller minskad krona i lager ökar barriärerna för konkurrenter och förbättrar relationen med kunden.

Bose, tillverkaren av högtalare, valde att ta bort inköparen och säljaren från relationen med en viktig underleverantör. Istället lät Bose sin underleverantör ha en anställd på Bose-fabriken, ”supplier-in-plant”. Den personen fick som uppgift att planera materialförsörjningen från leverantören och kunde göra det i underleverantörens egna system. Resultatet blev 50% förbättring av on-time leveranser, 6% lägre materialkostnader, 26% högre beläggningsgrad och minskade lagerkostnader. Det här var tidigt 90-tal, idag borde samma princip kunna tillämpas utan att fysiskt behöva ha en anställd på plats.

I korthet handlar ovanstående exempel om att minska osäkerheten hos leverantören och att integrera sina system för att korta ledtiderna. Att dela prognoser och ge tillgång till orderläggningssystem kan uppnå samma mål.

Ett annat sätt att integreras med sin leveranskedja är att tillämpa Vendor Managed Inventory (VMI). Det är vanligt förekommande inom livsmedel och går ut på att ansvaret för lagret flyttas från detaljhandlaren till underleverantören. Underleverantören får tillgång till försäljningsdata, lagernivåer och prognoser. Sen är det underleverantörens uppgift att förse detaljhandlaren med produkterna. Vinsterna är liknande som i exemplet med Bose, men problemen är också liknande. Båda företagen måste samarbeta och ramar måste etableras. Vem tar kostnaden om komponenter saknas?

David Hällgren
Projektledare

david.hallgren@iuczgroup.se
070-580 45 02

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen