Skip to main content
Industri JH

Öka förädlingsvärdet

By 19 april, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Lite förenklat kan man säga att förädlingsvärdet är försäljningsintäkter minus kostnad för material/insatsvaror. Dvs det värde man har adderat och kunnat ta betalt för.

Tillverkningsindustri och handel är de två branscher som ger de största bidragen till landets BNP, 22% respektive 16 %. I vårt län är motsvarande siffror 13+13 % av regionens BRP (bruttoregionalprodukt). Handel och Tillverkning är även hos oss de två största branscherna, men de lägre siffrorna beror framförallt på att skogsbruk och vattenkraft har stora andelar (8 resp 11 %).

Vad kan man som enskild företagare göra för att förbättra detta nyckeltal? De två självklara ytterligheterna är förstås att försöka få bättre betalt för samma jobb eller att plåga sina leverantörer.

Ett annat sätt är att effektivisera sin verksamhet, något de flesta jobbar med dagligdags.

Ett mindre använt tillvägagångssätt, men väl så effektivt, är att addera ytterligare värde och ta betalt för det. Utöver att du ökar din vinst uppnår du en starkare bindning till kunderna, när du skiljer dig från mängden av leverantörer. Tjänster kan både vara digitala och analoga och förtjänar en högre grad av uppmärksamhet för den som vill öka sin framtida konkurrenskraft.

Gunnar Elmroth

Author Gunnar Elmroth

More posts by Gunnar Elmroth