Vår verksamhet

IUC Z-GROUP är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Genom vårt basuppdrag tillhandahåller vi gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar olika nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal. Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Här hittar du exempel på insatser vi gör för att stärka industrins konkurrenskraft i Jämtland och Härjedalen.

.

Organisationsutveckling

I små och medelstora företag är det oftast VD som ansvarar för HR-frågorna. IUC erbjuder stöd till VD när det gäller organisationsutveckling av individ, grupp och ledare.
– Kompetenskartläggning (länk)
– Värdegrund
– Medarbetarskap
– Mål och hur man kan arbeta med dessa (länk)
– Arbetsklimat
– Feedback

Inköp, lager, logistik

Hur hanterar ni ert lager? Flöden genom verksamheten. Logistik, förflyttningar och lagerhantering. Inventeringar- upplägg och arbetsfördelning. Resurser och styrning. Vi kan stötta er i era funderingar och hjälpa er med det praktiska.  

Eventstöd 

Ska ni ha ett event eller workshop och behöver en moderator som håller ihop sammankomsten?
Eller behöver ni hjälp med planering, förberedelse, genomförande och uppföljning av ett event?
Kontakta oss gärna!

Projektledning 

Behöver ni stöd med att starta upp, driva eller följa upp ett projekt. Saknar ni egna erfarenheter eller resurser för att leda ett projekt? Eller behöver ni resurser till styrgruppen? Våra projektledare är vana vid att styra, leda och koordinera alla aktiviteter eller funktioner inom ett projekt för att uppnå ett fördefinierat mål/resultat. 

Utbildning

Alla behöver utvecklas. När vi ser gemensamma behov hos fler av våra företag samordnar vi utbildningar. Vi skräddarsyr utbildningar till ett förmånligt pris och du kan själv välja om du vill ha utbildningen på plats hos dig eller om du vill komma till oss på Campus i Östersund. Låt oss ta hand om dig och din organisations kompetensbehov så sparar du både tid och pengar!
Läs mer

Validering i Industriteknik BAS 

Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens iföretaget på ett stabilt och säkert sätt som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar.
Läs mer 

Tillväxtanalys 

Ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små och medelstora företag. Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt. 

Utvecklingsprogram

Ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små och medelstora företag. Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt. 

Stödsystem för utveckling

Vi hjälper företag att hitta lämpligt finansiellt stödsystem i vårt nätverk utifrån företagens behov. 

.

Avtal

För alla våra delägare tillhandahåller vi färdigförhandlade inköpsavtal. Den årliga serviceavgiften man betalar som delägare sparar man ofta in vid bara att nyttja våra inköpsavtal.
Avtal erbjuds inom bland annat truckservice, kontorsutrustning, bilar, industriförnödenheter, yrkeskläder och kaffelösningar.
Läs mer