Skip to main content
IUC Z-GROUPRegion Jämtland HärjedalenSmart Industriell Modernisering

Rapport: Industriföretagens status till följd av covid-19

Trycka på länken för att ladda ner rapporten: Covid-19 Rapport status industri

 

IUC Z-GROUP är en del av ett nationellt kluster som arbetar för att utveckla Sveriges industriella små- och medelstora företag. Industriella utvecklingscentra i Sverige består av 18 regionala bolag som tillsammans har 1 479 delägarföretag och medlemmar, varav IUC Z-GROUP ägs av 61 SME- företag med över 2500 anställda med bas i Region Jämtland Härjedalen.

Vi är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Vi tillhandahåller gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal. Vi driver angelägna projekt och utgår från företagens behov och trender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

IUC Z-GROUP har därför med anledning av Covid-19 personligen genomfört en andra enkätundersökning per telefon under maj/juni månad där vi har talat med samtliga av våra 62 delägare. Undersökningen redogör företagens tillstånd under rådande förhållanden. Denna enkät har även gjorts inom ramen för projektet Robotlyftet som leds av Tillväxtverket. Syftet med att samordna dessa enkäter är att skapa ett säkrare underlag om hur våra industriföretag mår över hela riket inom IUC nätverket. Ytterligare ett syfte med denna andra enkät har varit att försöka kartlägga industriföretagens framtida behov av åtgärder när vi närmar oss post Corona.

Handelskammaren har också på uppdrag av Handelsminister Anna Hallberg och Utrikesdepartementet samt regioner, kommuner och näringslivskontor genomfört en tredje enkät som resulterade i 714 svar från olika branscher i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. I vårt län tillfrågades även industribranschen och 54 svar inkom.

Sammanfattningsvis indikerar undersökningen starkt mot att industrierna behöver fortsatt stöd och ett framtida behov av åtgärder under minst ett par år som en direkt följd av covid-19. I denna rapport finns även förslag på åtgärder post corona baserat på fynden från undersökningen.

 

Trycka på länken för att ladda ner rapporten:
Covid-19 Rapport status industri

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen