Skip to main content
Smart Industriell Modernisering

Rapport – Region JH Komptensförsörjning 2030

By 11 februari, 2020juni 23rd, 2022No Comments

I Sverige svarar industrin för 1 100 000 arbetstillfällen, 650 000 direkt i produktion och ytterligare 350 000 i industrinära tjänster. Av exporten står den för hela 75% av totala värdet, något som endast överträffas av Tyskland. För det samlade värdet av alla varor och tjänster (Bruttonationalprodukten BNP) tillför tillverkningsindustrin 17% och de industrinära tjänsterna ytterligare 17.

Kunskap, kompetens och färdigheter blir helt avgörande för att klara Industri 4.0 till 2030 och bortom det. Och arbetet med detta är mer kritiskt än någonsin med tanke på en omställning vi inte varit med om tidigare till helt andra kompetenser samt jobb som helt ändrar karaktär och helt nya jobb vilka tidigare inte funnits.

Här kan du läsa den komletta rapporten kring kompetensförsörjning inom industrin 2030, skriven av Mikael Sollenberg 2020.

Till den fullständiga versionen av rapporten: Region JH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2030

Till populärversionen av rapporten: Region JH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2030 Abstract

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen