Skip to main content
Industri 4.0Tips

Så kommer du igång med IoT

By 13 juni, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Med internet of things kan vi revolutionera hur vi driver och gör affärer. Så här kan du gå från idé till verklighet, förklarar Anders Englund, VD på Attentec.

Internet of things lovar att revolutionera hur vi driver och gör våra affärer. Men hur avgör du när det är dags att prova tekniken i din verksamhet? Och hur lönsam är investeringen?

Från vision till verklighet
Hur kan du förvandla visionen till verklighet som hjälper ditt företag att få ut det mesta av internet of things? Enligt min erfarenhet, som också delas av Microsoft, har små till medelstora företag framgångsrikt följt dessa grundläggande steg:

 1. Börja med att definiera det affärsmål du vill uppnå.
 2. Utvärdera affärsnyttan med en investering.
 3. Bygg lösningen och basera kraven på din erfarenhet och kunskap om dina kunder/användares behov.
 4. Utvärdera, ändra och/eller utöka dina affärsmål.
 5. Förfina din lösning iterativt genom att gå tillbaka till steg 2.

Definiera affärsmål
Internet of things är hajpat och den överdrivna publicitet som finns ökar risken för att företag gör kostsamma misstag som att börja med alltför stora lösningar eller att fastna i felaktiga teknikval. Det kan också leda till att företag helt avstår och därför missar de fördelar som internet of things kan erbjuda. Min rekommendation är därför att börja i liten skala och därefter skala upp lösningen i etapper. Då minimerar du storleken på initiala investeringen och risken och kan kontinuerligt justera och förfina din lösning.

Ett sätt att begränsa är att välja en organisatorisk del av verksamheten såsom service, produktion eller eftermarknad. Välj därefter vilket affärsmål du vill uppnå inom den organisatoriska delen. Är det kostnadsbesparingar, effektiviseringar, hantering av risker, ökade intäkter eller kanske bättre kundrelationer som önskas?

Utvärdera affärsnyttan
Internet of things används i många olika tillämpningar och i många olika branscher. Det kan därför vara svårt att hitta färdiga metoder för att värdera vilken avkastning eller return-on-investment, ROI, en investering ger. Nedan beskrivs en enkel metod som man kan utgå ifrån när man ska bestämma ROI för en tillämpning byggd med internet of things.

 1. Börja med att beräkna de uppenbara kostnaderna och besparingarna och nya intäkter med lösningen.Detta är ofta ganska rättframt. Vilka investeringar behöver göras och hur kan man spara pengar alternativt öka våra intäkter? Kom ihåg att värdet ofta ligger i den information som presenteras för användare via appar och webb.
 2. Ta reda på vilka kostnader som krävs för att implementera lösningen. Krävs det utbildning av de som ska hantera systemen? Kostnad för att kassera tidigare lösning?
 3. Ta med mindre uppenbara kostnader i samband med införandet av den nya lösningen.
 • Innebär den produktionsbortfall i samband med installation?
 • Anpassningskostnader för tidigare produkter? Behöver de byggas om för att anpassas till den nya lösningen?
 • Har vi den kompetens som krävs för att skapa lösningen eller har vi behov av extern hjälp? Konsultkostnader?
 • Vilka kostnader finns förknippade med lösningen i form av mjukvarulicenser? Vilka är engångskostnader och vilka är återkommande kostnader?
 • Kostnader för att hålla den nya lösningen tillgänglig och säker?Undersök nya möjligheter. De flesta företag använder internet of things för kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Det visar sig att det ofta skapas andra värden som kan vara avgörande för investeringens lönsamhet.
 • Utbyggbart till andra affärsprocesser? När man väl har en lösning med internet of things på plats är kostnaden för att införa nya funktioner och att bredda lösningen till att omfatta andra affärsområden betydligt mindre än den initiala investeringen. Därför kanske den initiala investeringen kan fördelas över fler affärstillämpningar.
 • Ökad omsättning? Även om fokus för din lösning är på effektivisering eller hantering av risker kan den kanske användas även för ökade intäkter. Insamlade data kan analyseras och slutsatser från dessa data om till exempel hur effektivt en given kund använder din produkt kan vara information som har ett sådant värde för kunden att det kan skapa nya intäkter. Möjlighet att erbjuda behovsstyrt underhåll kan vara ett annat erbjudande med möjlighet att öka intäkter.
 • Värdet av insamlade data? Insamlade data om kunders användning av din produkt kan vara av värde för tredje part som försäkringsbolag eller bolag som vill använda dessa uppgifter i marknadsföringssyfte.
 • Andra kvalitativa fördelar. Ökad kundnöjdhet, snabbare leveranstider, ökad tillgänglighet, minskade risker och stress i arbetet är fördelar som internet of things-lösningar kan bidra till. De kan vara svåra att värdesätta i kronor men bör tas med som kvalitativa fördelar i en utvärdering av affärsnytta.

Väg värdet av affärsnyttan och kostnaderna i steg 1 till 4 när du beslutar om investeringen. Om kalkylen inte är tillräckligt lönsam, testa då på andra områden i din organisation.

 

Bygg lösningen
Många risker kan elimineras genom att börja i liten skala och därefter skapa din lösning i etapper. Genom att investera i etapper minimeras storleken på risken och du kan kontinuerligt justera och förfina din lösning.

Välj och tillämpa den lämpligaste tekniken. Det är viktigt att den kan skala upp och hantera dina kommande behov och samtliga uppkopplade enheter.

Ett vanligt första steg är att ta fram en proof-of-concept, PoC, som omfattar en liten del av din tänkta lösning. En PoC ger mycket erfarenhet, sprider kunskap i egen organisation och är ett utmärkt verktyg för att samla in kundreaktioner. Om du saknar kunskap om passande lösningar kan en partner vara en god hjälp. Partnern kan också bistå i de tidiga faserna när affärsmål definieras och affärsnyttan utvärderas.

 

Förfina affärsmål och lösning
Utvärdera lösningen. Uppfyller den dina förväntningar, dina affärsmål och önskad affärsnytta? Hur ser lönsamhetskalkylen ut? Hur påverkar de erfarenheter vi skaffat oss av lösningen hur vi vill gå vidare? Kundreaktioner?

Nästa steg kan också omfatta att koppla upp fler enheter, vilket också ökar volymen på insamlade data. Analys av insamlade data börjar bli intressant när datamängderna ökar.

Korrigera eventuellt affärsmål och gå tillbaka till “Utvärdera affärsnyttan”.

 

Sprid till andra affärsprocesser?
När lösningen fungerar som tänkt och uppnår dina affärsmål kan du överväga att utöka den till helt nya affärsprocesser för att sprida fördelarna med internet of things till hela företaget. Använd samma metod som beskrivits ovan för att säkerställa att din investering i internet of things förblir lönsam.

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen