Skip to main content
Industri JHindustrinattenIUC Z-GROUP

Samtal med Gymnasie- och kunskapslyftsminister

By 22 augusti, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte Östersund 21 aug i syfte att ta del av erfarenheter, planer och ambitioner gällande regionalt yrkesutbildningssamarbete, förutsättningar för att möta arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft samt vilka möjligheter som finns för att ytterligare utveckla regionala samverkansstrukturer och samordning mellan berörda aktörer.

IUC Z-GROUP var med i samtalet som ägde rum på Wargentinskolan i Östersund och nedan följer den presentation som vi gjorde.

Kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin i Jämtland

 Länets tillverkningsföretag är små, inom IUC Z-GROUP spänner storleken i antal anställda mellan 5-220 personer. Typföretaget är ca 30-40 anställda. En del företag har egen produkt, andra är underleverantörer till storföretag som exempelvis Volvo, BT Truck, Scania etc.

Samarbetet mellan gymnasieskolan och företag inom Industritekniska programmet fungerar överlag väl. Företagen är bra på att ta emot elever på arbetsplatsförlagd utbildning. Tyvärr är antalet elever på programmet alltför få. För att öka intresset och kunskapen om länets tillverkningsindustri arrangerar vi årligen Industrinatten, ett event där ungdomar får besöka 2 tillverkningsföretag var under en em/kväll. Konceptet är mycket uppskattat och håller på att spridas i landet. Både arbetsgivarorganisationer och fackförbund är mycket positiva.

Industrinatten bidrar till att underlätta kompetensförsörjningen på sikt

Våra företag talar ofta om behovet av teoretiska praktiker eller praktiska teoretiker om man så vill. Personer som kan exempelvis ritningsläsning och göra justeringar i datorn för att sedan praktiskt utföra arbetet.

 Vi ser också en möjlighet att uppmuntra elever som genomgått exempelvis Teknikprogrammet att söka sig till tillverkningsindustrin. För att underlätta en sådan övergång vore det bra med en praktisk lärlingsutbildning som underlättar teoretikernas inträde i en praktisk värld. En slags utbildning Industri BAS eller GRUND. Ännu bättre vore det om Teknikelever redan under gymnasietiden kan välja inriktning Industri.

För många av våra företag uppstår ett operativt behov av personal med kort framförhållning. Det kan vara kundorders som trillar in utöver prognos. Det vore bra med ett snabbspår för personer som vill arbeta inom tillverkningsindustrin men som behöver kläs på kompetensmässigt innan de kan erhålla anställning. Här kan vuxenutbildningen spela en roll. Viktigt att beakta tidsaspekten så att utbildningen kan ske så effektivt som möjligt utan att tumma på kvalitetskrav. Under hösten startar  vuxenutbildningar inom CNC-operatör och Svetsare – 2 kompetensområden som våra företag efterfrågar. LärCentrum Östersund är huvudman för utbildningarna. Ett bra exempel på samarbete mellan kommunal vuxenutbildning och privata företag.

Sedan har vi personer som är nyanlända till Sverige och som ofta är kompetenta inom sitt yrke men som dels behöver kunskaper i svenska språket, men framförallt behöver få en kontakt in i arbetslivet. Vore bra att varva praktiskt arbete med studier i svenska.

Automatiseringen och digitaliseringen kommer att fortsätta, inte minst genom Smart Industri, och med det följer förändrade krav på kompetens. Fler maskiner/robotar sköter produktionen medan personalen övervakar och åtgärdar störningar som uppstår samt planerar körningarna.

 

Sverker Hallén & Pontus Sandell

IUC Z-GROUP

Länk till ministerns debattartikel i ÖP 21 aug

Ministerns medicin för länet: Vuxna måste till skolbänken

Sverker Hallén

Author Sverker Hallén

Organisationsutvecklare

More posts by Sverker Hallén