Skip to main content

Smart Industriell Modernisering i Mittregionen

– Av, för och med industrin.

Är ert industriföretag intresserat av utveckling? Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) erbjuder analys av era utvecklingsområden. Därefter finns ett brett urval åtgärder att välja bland.

SIMMITT ska stärka industriföretagen i Jämtland – Härjedalen och Västernorrland. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Projekt SIMMITT erbjuder ert företag:

  • stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
  • enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
  • workshops och kunskapshöjande insatser
  • stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Vill ditt företag vara med?

Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen.

 

Janita Palmqvist
VD IUC Z-GROUP
070-686 10 38
janita.palmqvist@iuczgroup.se

Pontus Sandell
Projektmedarbetare
070-658 05 30
pontus.sandell@iuczgroup.se