Skip to main content
Industri

Storsatsning på ökad matproduktion i hela landet

By 5 oktober, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Idag fattade regeringen beslut om fördelning av 142 miljoner kronor till insatser för att stärka regional och lokal livsmedelsproduktion inom ramen för livsmedelsstrategin. Pengarna kommer att på olika sätt gå till att stödja arbetet med regionala livsmedelsinsatser som i sin tur bidrar till genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin vars övergripande mål är en ökad matproduktion i Sverige

– Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt. Det sker enormt mycket arbete för att stärka livsmedelsproduktionen över hela Sverige och detta vill regeringen uppmuntra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Satsningen består av förstärkning av länsstyrelsernas arbete med regionala livsmedelsinsatser. Möjligheter för olika aktörer att söka medel för samverkansprojekt samt erbjudande till aktörerna med regionalt utvecklingsansvar att bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja.

– Livsmedelskedjan är komplex och berör en stor mängd aktörer, både privata och offentliga. Därför vill jag uppmuntra till samverkan för livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckling, särskilt mellan de offentliga aktörerna. De offentliga aktörerna har ett stortniklas ansvar, det kan vara allt från tillsynsfrågor, offentliga måltider eller näringslivsutveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Av de 142 miljoner kronorna kommer 100 miljoner från Landsbygdsprogrammet där de har varit öronmärkta för satsningar på livsmedelsstrategins genomförande. De ska bland annat stärka samverkan mellan alla de olika aktörer som påverkar livsmedelskedjan och dess utveckling. Ytterligare 42 miljoner kronor erbjuds landets aktörer med regionalt utvecklingsansvar. De regionalt utvecklingsansvariga har en viktig roll för länens utveckling och tillväxt. Med detta kan man delta och bidra till livsmedelskedjans utveckling.

Mer om livsmedelsstrategin

Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin överlämnades till Riksdagen den 30 januari. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin efter sedvanlig riksdagsbehandling. Regeringens åtgärder för att nå målen i livsmedelsstrategin samlas i en handlingsplan som uppdateras löpande.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen