Skip to main content
DigitaliseringIndustriIndustri 4.0Industri JHIUC Z-GROUP

Största industrisatsningen någonsin i Jämtland Härjedalen

By 28 september, 2018No Comments

Det här kommer att innebära 16 mkr över 2 år, där den absoluta merparten kommer företagen till del inom områden som

  • Finansiering
  • Produktionseffektivisering
  • Tjänsteaddering
  • Internationalisering
  • Tillväxtkartläggning/Kompetensinventering

Projektet kommer också att innefatta ett arbete av mer långsiktig karaktär, nämligen hur vi kan förbättra företagens framtida kompetensförsörjning genom bättre matchning – och hur vi påverkar utbildningsväsendet i den riktningen.

Ambitionen från Regionen och IUC Z-GROUP är att dubbla dessa 16 mkr till 32 mkr via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, vilket dessutom gör att satsningen kan förlängas i ytterligare ett år.

Projektet heter SIM – Smart Industriell Modernisering, med Region JH som projektägare och IUC Z-GROUP som samverkanspartner. Vår roll är framförallt att förmedla möjligheter till företagen, göra tillväxtintervjuer/analyser och slussa in företagen i program eller företagsspecifika insatser i en omfattning som aldrig förr.

Tillverkande och tillverkningsnära företag i länet med ambition att växa kommer nu att kunna ges en rejäl skjuts i sin utvecklingsresa vilket vi hoppas blir fallet. Projektet drar igång 1 januari 2019.

Det här hänger ihop med den strategi som EU har formulerat angående industriell utveckling, som heter ”EU Industrial Policy Strategy: Investing in a smart innovative and sustainable industry”, förkortat EIPS. I korthet handlar det om att  EU:s industri är just nu globalt ledande inom fler områden, men för att behålla den positionen krävs det att industrin ständigt anpassar sig efter marknaden och moderniseras. Den nylanserade strategin utgår från denna förståelse och har målet att göra EU:s industri till världsledande inom innovation, digitalisering och minskade koldioxidutsläpp. För att möjliggöra utvecklingen sammankopplar EIPS alla existerande och nya horisontella och sektorsspecifika initiativ till en enda övergripande strategi. EU är tydliga med att EIPS endast kan ge framgångar om EU:s institutioner, medlemsstater, regioner och framförallt industrin samarbetar utifrån de uppgifter som fastställts inom strategin.

Med EIPS kommer också en årlig ”Industrins dag” att hållas och ett nytt högpolitiskt rundbord instiftas i syfte att industrins aktörer själva tillsammans med civilsamhället ska forma framtidens industriella utveckling.

Den som vill läsa mer om var det innebär kan klicka här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_en.htm

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen