Skip to main content

Samhall är en statligt ägd verksamhet som finns i hela Sverige och är enligt egen utsago kanske ett av Sveriges viktigaste företag. Samhall har ett viktigt uppdrag i form av att bryta utanförskap och bidra till ett Sverige där alla människor ses som en tillgång på arbetsmarknaden.

 

Verksamheten jobbar utifrån en unik matchningsprocess. Genom Samhallmetoden hittar de rätt medarbetare till rätt arbetsuppgift. Här finns yrkesutbildade personer och Samhall garanterar att jobbet möter individernas kompetens, men också uppdragets arbetskrav.

 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden
Madeleine Jaarnek, Samhall

 

Madeleine Jaarnek arbetar med företagskunder på Samhall i Jämtland och Härjedalen och berättar att många tillverkande företag i länet anlitar Samhall, det kan vara allt från montering till lokalvård. I Jämtlands län har företaget ca 360 personer att tillgå för olika kunduppdrag i nuläget. Ibland kan uppdraget innebära att man löser en viss funktion på arbetsplatsen och ibland är det plock- och packarbete som bygger på ett styckepris.

Samhall har lång erfarenhet av just tillverkning, både i egen regi och ute på plats hos kundernas företag. Verksamheten har samlad kunskap inom ett stort antal områden som gör att arbetsgivare kan få hjälp över hela skalan – från enklare bemanning till fullständigt funktionsansvar.

 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden
Ingen alternativ text angiven för den här bilden

 

Företagen som anlitar arbetskraft genom Samhall uppskattar att de kan fokusera på sin kärnkompetens som till exempel CNC-maskinsbearbetning och få stöd av Samhall med arbetsuppgifter som ligger lite utanför huvudarbetsuppgiften. På så sätt kan CNC-operatören  fokusera på maskinkörningen. I Östersund har verksamheten ställt i ordning en monteringsavdelning på Odensviksvägen, med syfte att avlasta företagskunder med bland annat monteringsarbete. Avdelningen invigdes i september 2022.

 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden
Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Om man som företag vill veta mer om Samhall och deras verksamhet finns det informativa filmer och artiklar som kan berätta mer. Givetvis kan du även kontakta Madeleine Jaarnek för att inleda en dialog om behovet av hjälp och stöd i ditt företag.

https://samhall.se/vart-erbjudande/tillverkning-produktion/ 

/Sverker Hallén, Marlene Magnussen, IUC Z-GROUP

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen