Skip to main content
IUC Z-GROUP

What’s NXT: Fyra skiften och åtta trender som präglar svensk tillverkningsindustri

By 15 februari, 2021No Comments

Tillverkningsindustrin kommer att förändras radikalt de närmaste 10 åren. Visst, det kommer säkert att finnas en del mindre och nischade produktionsenheter som fortfarande klarar sig med mestadels manuell tillverkning. Men resten? Alla medelstora och större företag som redan idag lever under så stark konkurrens, vilka kommer att överleva där? Svaret är egentligen ganska enkelt: De företag som tänker in digitaliseringens och automatiseringens framtida möjligheter och redan idag lyckats reallokera resurser och gjort sig beredda för förändring. Det avgörande blir därför inte om man ställer sig positiv till ett kommande tekniklyft, utan om man ser till att få upp tillräcklig förändringsförmåga för att kunna dra nytta av det.

Redan idag ser vi allt fler exempel på storskalig produktion där produktionslinorna är mer eller mindre helautomatiserade. Speciellt spektakulärt blir det när robotar bygger robotar. För de flesta mindre och medelstora företag sköts dock fortfarande mycket av planering, materiallogistik och även produktion manuellt. Frågan är hur länge?

Kanske lägger vi relativt sett för stort fokus på själva produktionsautomationen. Visst, en robot som jobbar 24/7 med ett visst moment kan givet tillföra en hel del effektivisering. Och en hubot som jobbar sida vid sida med produktionspersonalen kan både avlasta vissa ergonomiskt krävande moment och samtidigt bidra till en jämn taktning. Men tänk vilka resurser som samtidigt läggs på materialanskaffning, produktionsplanering, montageinstruktioner och kvalitetskontroller. Områden som lika säkert kommer att kunna vara automatiserade i morgondagens industri.

Kommande skiften
Tittar vi 5 till 10 år framåt ser vi konturerna av ett antal skiften som i grunden kommer att förändra tillverkningsindustrin. Det utmanande är att de här skiftena inte bara innebär introduktion av ny teknologi. I många fall leder de också till en ny affärslogik och ställer krav på omfattande systemintegration. Vi på Kairos Future pratar gärna om processinnovation, en kompetens som relativt snart kommer att skilja agnarna från vetet.

Vilka är då dessa disruptiva skiften som vi redan nu bör förbereda oss på?

Skifte 1. Från Robotisering till fullautomation
Robotarna har på ett fysiskt påtagligt sätt visat oss hur en tillverkningsprocess kan automatiseras och effektiviseras. Men snart kommer vi att se hur hela tillverkningsprocesser automatiseras, från materialanskaffning till beredning och planering. Och det är bara början.

Skifte 2. Från systemstödd planering till AI-styrt beslutsfattande
De flesta företag använder någon form av systemstöd för sin planering, materialanskaffning m m. Och visst, att få stöd med att hålla koll på leveranstider, priser och moq:ar (Minimum Order Quantity) är ett steg i rätt riktning. Men för att möta morgondagens krav på leveranstider och lagervärden kommer en mer AI-styrd logik att krävas.

Skifte 3. Från ritningsunderlag till produktionsunderlag
Steget från 2D-ritningar till 3D-modeller har möjliggjort automatisk granskning av tillverkningsbarhet, ergonomi m m. I kommande generationer av designverktyg kommer vi att se automatisk generering av materielbehov och produktionsunderlag, inte bara för additiv tillverkning.

Skifte 4. Från produktleveranser till tjänsteplattformar
I takt med att fler och fler processer integreras och blir beroende av varandra ökar också graden av helhetsåtaganden gentemot kunderna. Allt mer av försäljningen kommer därför att ske i form av serviceåtaganden med fokus på leveranskvalitet och- precision.

Trender som förbereder kommande teknikskiften
Som tillverkande teknikföretag måste man alltså förbereda sig för dessa skiften. Det kan man till viss del göra genom att hålla sig informerad om vad som väntar runt hörnet. Men än viktigare är att redan nu ta del av och agera på de trender som driver på dessa skiften. Att hantera dagens operativa utmaningar och samtidigt reallokera resurser för att ställa om företaget till morgondagens produktion är utmanande men inte omöjligt. Se bara till att lägga resurserna på rätt saker.

Trend 1. Från T-kompetens till Pi-kompetens
En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig morgondagens automation är att systemen programmeras och anpassas till övriga processer. Därför räcker det framöver inte att bara ha en specialistkompetens. Det kommer i många fall att krävas minst två (varav systemering ofta är en) för att effektivt kunna implementera ett effektivt systemstöd.

Trend 2. Gemensamma IoT-plattformar
En genomtänkt systemintegration är förutsättningen för automation och AI-stöd. Även om dessa plattformar än så länge huvudsakligen används för att logga information är de guld värda om de är uppbyggda så att de även kan nyttjas för AI-stödd produktion.

Trend 3. Informationssäkerheten allt mer i fokus
Systeminformation kommer att värderas högre och högre. Redan nu ser vi hur cyber-attackerna mot tillverkningsindustrin ökar. Att genomföra sårbarhetsanalyser och öka IT-säkerheten är ett säkert steg i rätt riktning.

Trend 4. Materialet blir digitalt
Material märks allt oftare med QR-koder, digitala taggar eller liknande för spårbarhet. Framöver kommer denna märkning att bli än viktigare för att hålla koll på allt materialflöde, lagerhantering och logistik.

Trend 5. Flexibilitet på agendan
För att klara av allt högre krav på leveranstider och därmed snabbare produktionscykler krävs inte bara effektiva produktionssteg, utan även en högre grad av flexibilitet. I dag argumenteras för flexibla linor främst för att snabbt kunna ställa om produktionen. Framöver kommer det att vara en produktivitetsfråga för effektivare nyttjande av resurser.

Trend 6. Industrin tar allt större ansvar för utbildning
Det krävs allt större kunskap om och förståelse för företagens tillverkningsprocesser. Detta i takt med att allt blir mer integrerat. För att bättre kunna tillgodogöra sig en teoretisk utbildning och snabbare kunna bidra till företagens utveckling, månar företagen allt mer om att vara en del i studenternas utbildning.

Trend 7. Samarbete med robotar
Allt fler företag installerar hubotar att jobba integrerat med övrig produktionspersonal. Om ett företag så bara har en robot installerad ger det förutsättningar att fundera på och förbereda sig för en mer automatiserad produktionsmiljö.

Trend 8. Distansarbete
Under det senaste årets pandemi har vi tvingats anpassa oss till en situation där allt fler jobbar hemifrån. Det här har ur många aspekter varit utmanande. Samtidigt har det förberett oss på en mer permanent arbetssituation då allt fler resurser finns på distans.

I kölvattnet av Coronapandemin är det förståeligt att företagen varit fullt upptagna med att klara de operativa utmaningarna man stått inför. Tiden för att analysera vilka strategiska vägval man bör göra för att vara framgångsrika framöver kanske därför blivit eftersatt. Vill du så hjälper vi på Kairos Future gärna till att berätta om vad vi tror att framtiden kommer att kräva eller kanske bara ge lite inspiration till ert pågående arbete.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till lars.eidenvall@kairosfuture.com, seniorkonsult med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkningsindustrin. 

By Lars Eidenvall

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen