Nätverk

Vi erbjuder våra delägare att delta i en rad olika nätverk.
Vi möts och samarbetar för att dela erfarenheter, utbyta kunskap och diskutera aktuella utmaningar och trender.
Våra nätverk är en plattform för lärande, utveckling och möjlighet att skapa nya affärskontakter.

.

VD-nätverk

Kom med i vårt nätverk för VD och platschefer som träffas för att utbyta erfarenheter i yrkesrollen och lära sig mer samt utöka sitt nätverk. 

Produktionsnätverk 

Ett nätverk för produktionsansvariga där vi utbyter erfarenheter inom området samt andra aktuella frågor som deltagarna vill belysa. 

Monitornätverk 

Ett nätverk för er som ansvarar för olika moduler i Monitor på din arbetsplats. 

Strömsundsnätverk 

Nätverk för företag i Strömsund med omnejd.
På agendan står studiebesök, aktuella frågor inom hållbarhet, kompetensförsörjning, personalfrågor och kommunikation m.m.   

Hållbarhetsnätverk 

Ett nystartat nätverk för hållbarhetsfrågor. 

Nordic Industry Cluster

Ett nordiskt intressenätverk för företag som jobbar med totalförsvarsfrågor, beredskap och säkerhet.