PROJEKT

Vi är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Genom vårt basuppdrag tillhandahåller vi gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar olika nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal.
Vi driver även angelägna projekt där vi alltid utgår från företagens behov och trender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna genom projekten vi driver kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

Smart Industriell Modernisering MITT

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet är att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utförs till största del med insatser direkt hos företagen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

SIMMITT kan erbjuda:
Stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
Enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
Workshops och kunskapshöjande insatser
Stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Vill ditt företag vara med?
Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

Knowledge Transfer Partnerships

KTP är ett kunskapsväxlingskoncept mellan akademi och näringsliv. En nyexaminerad akademiker tillsätts som projektledare för ett strategiskt utvecklingsprojekt i ett företag som har utvecklingsambitioner inom ett visst område, men saknar kunskap och tid för att genomföra projektet. KTP finansierar halva lönen för den nyexaminerade projektledaren samt handledare från lärosätet och en stödjande affärscoach.

Under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2023 är IUC Z-GROUP och MIUN nod för Jämtlands län för KTP Energi, där målgruppen är företag som önskar driva energieffektiviseringsprojekt.

Nodansvarig är Kurt Scherl,
Kurt.scherl@iuczgroup.se
073-827 89 95

 

 

 

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som drivs av RISE/IVF.
Programmet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Programmet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar.
Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna att delta.

IUC Z-GROUP har avtal med RISE/IVF att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län i frågor som rör produktionslyftet.

För mer information, kontakta

Pontus Sandell
pontus.sandell@iuczgroup.se

Omställningslyftet

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till
klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Exempel på möjligheter inom Omställningslyftet:
  • Omställningsintervjuer. En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.
  • Företagsanalyser (TBN). Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.
  • Förutsättningsstudie och expertbedömning. En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.
  • Genomförandeplan och coachning. En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.
  • Teknikworkshop. Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.
  • Startprogram. Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.