IUC Z-GROUP ägs av ett 60-tal tillverkande företag i Jämtlands län, och tillsammans har våra ägare ca 2500 anställda.

Vi är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Vi tillhandahåller gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar olika nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal.

Vi driver angelägna projekt och utgår från företagens behov och megatrender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna kan ske företagsspecifikt eller i grupper av företag med likartade behov.

Prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma

Genom IUC Z-GROUP har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma. Här kan du välja på 300 olika web-utbildningar inom kategorier som miljö- och hållbarhetsarbete, affärsutveckling, ledarskap, försäljning, LEAN, förbättringsarbete och ekonomi. Du kommer att hitta rätt utbildning för dig!

Som delägare betalar du endast 2160 kr ex moms per år, licens och användare och får då tillgång till hela detta utbildningsutbud på 300 utbildningar.

För att teckna licens för utbildningar eller frågor, kontakta utbildningsansvariga,

Katarina Haga
katarina.haga@iuczgroup.se,
070-260 44 16

Mer om våra utbildningar

Smart Industriell Modernisering

SIM är ett treårigt projekt finansierat av Region JH, IUC Z-GROUP, och Tillväxtverket.
Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industri- och industrinära företag i linje med nyindustrialiseringsstrategin, Smart Industri.
SIM har som mål att ge ökad kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och investeringsplanering. Ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering. Och ökad kunskap om utvidgade värdekedjor, kundvärde och internationalisering.
Har ditt företag möjlighet att medverka?
Alla industriföretag i region Jämtland/Härjedalen är välkomna att ta kontakt för mer information. Vare sig medlem eller inte.

Stefan Fredriksson
073-038 67 57
stefan.fredriksson@iuczgroup.se

Mer om Smart Industri

Robotlyftet

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftets satsning omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Automationscheckarna riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför den ansökan krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen. Den förutsättningsstudie som IUC och deras partners RISE, Automation Region och Robotdalen gör, innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings/automatiseringslösning.

IUC Z-GROUP har avtal med IUC SVERIGE att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län i frågor som rör Robotlyftet.

projektledare Stefan Fredriksson, 073-0386757

Skicka in intresseanmälanLäs mer om Robotlyftet

Produktionslyftet

Produktionslyftet är ett nationellt program som drivs av RISE/IVF. Programmet erbjuder företag Start-, Utvecklings- och Fördjupningsprogram som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin konkurrenskraft. Programmet tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna att delta.

IUC Z-GROUP har avtal med RISE/IVF att vara regional nod för Jämtland och Västernorrland län i frågor som rör produktionslyftet.

För mer information, kontakta
Pontus Sandell
pontus.sandell@iuczgroup.se

Iknow.se

Genom iKnow.se får du möjlighet att på ett mycket trevligt och lättillgängligt sätt lära dig viktiga kunskaper som stärker dig i ditt chef- och ledarskap.
I korta filmavsnitt med välkända experter får du lära dig om saker som du som chef måste ha grundläggande kunskap om såsom arbetsrätt, arbetsmiljö mm. Du får också möjlighet att ta del av en stor mängd utbildningar som ger dig vägledning, råd och tips inom rekrytering, medarbetarsamtal, konflikthantering, hälsoarbete mm.
Det korta formatet med filmer på runt 5 min/st ger dig mycket specifik och konkret kunskap och gör det lätt att integrera dessa korta kunskapspauser i din vardag.
I utbildningsportalen finns fler än 300 utbildningsavsnitt som du kan se på din dator eller i din mobil, och nya utbildning tillkommer löpande. Gå gärna in på iKnow.se och se vad som kan intressera dig.

Sverker Hallén
063-15 01 92
sverker.hallen@iuczgroup.se

Till utbildningsportalen

Knowledge Transfer Partnerships

KTP är ett kunskapsväxlingskoncept mellan akademi och näringsliv. En nyexaminerad akademiker tillsätts som projektledare för ett strategiskt utvecklingsprojekt i ett företag som har utvecklingsambitioner inom ett visst område, men saknar kunskap och tid för att genomföra projektet. KTP finansierar halva lönen för den ny-exade projektledaren samt handledare från lärosätet och en stödjande affärscoach. Under perioden 1 juli 2019 – 31 dec 2021 är IUC Z-GROUP och MIUN nod för Jämtlands län för KTP Energi, där målgruppen är företag som önskar driva energieffektiviseringsprojekt.

Nodansvarig är Gunnar Elmroth,
gunnar.elmroth@iuczgroup.se
070-2294756

Läs mer om KTP

Företagsanalys med TBN-metoden för framtida tillväxt

IUC Z-GROUP erbjuder ett beprövat och kvalitetssäkrat arbetssätt för identifiering och analys av utvecklingsbehov i små- och medelstora företag – IUC Databas TBN (ISO 9001)

Tillväxtanalyser genomförs i dialog mellan certifierade IUC-representanter och företagsledningar och resulterar i information om vilka behov företagen har och vilka utvecklingsområden som prioriteras för att öka konkurrenskraft och tillväxt. Metoden stöds av ett webbaserat IT-verktyg där resultatet i form av en samlad bild över ett antal små och medelstora företag finns tillgänglig för behöriga nyckelpersoner.

BRIDGE+

Syftet med projektet BRIDGE+ är att börja kartlägga individuella färdigheter i ett eller flera företag, samla information genom ett IT-verktyg och en databas för framtida matchning av företagsbehoven. Varje individ har ett brett register över färdigheter, men för det mesta används endast en bråkdel av dessa färdigheter av arbetsgivaren, de krävda färdigheterna. Dolda färdigheter representerar en stor potential om arbetsgivare och medarbetare samtycker till att använda de dolda färdigheterna. Vi är också intresserade av att kartlägga nuvarande arbetsprocesser i olika yrken för att rensa arbetsverksamheten. Detta kommer att skapa en standard för uppgifter som är användbara för nya anställda och lärlingar.

Projektledare Gunnar Elmroth och Sverker Hallén

Industrimorgon

Industrimorgon är en kraftsamling för att visa upp våra industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrimorgon många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag har en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher. Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare. Här kan företagen lyfta fram nya produkter, avancerad teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa vägarna till framtidsjobben.

Kompetenssäkrad Industri

Kompetenssäkrad Industri är ett nationellt ESF-projekt som drivs av industrins parter i samverkan och med IF Metall som projektägare. Projektet genomförs 2019 till och med maj 2020.

Syftet med projektet är att få igång ett mer strukturerat arbetssätt med kompetensförsörjningen i mindre industriföretag och se till att det utvecklas nationella strukturer som underlättar för industrins kompetensförsörjning.

Projektledare är Sverker Hallén
063-15 01 92
sverker.hallen@iuczgroup.se

Regionala Utvecklingsstrategin

Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) är ett viktigt styrdokument för regionens framtid. IUC Z-GROUP med Samling Näringsliv vill genom detta projekt ge utvalda delar av näringslivet i länet en möjlighet att bidra med kunskap och synpunkter till arbetet med revidering av den regionala utvecklingsstrategin och formuleringen av länets smarta specialisering.

För frågor kontakta projektledare Stefan Fredriksson, 073-0386757.
Eller Peter Vomacka 076-782 20 77