IUC Z-GROUP

– En regional resurs för Jämtländsk Industri.

IUC Z-GROUP startade 1998 som ekonomisk förening och har idag över 70 små och medelstora tillverkningsföretag i Jämtlands län som ägare.
IUC Z-GROUP är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Jämtland och Härjedalen. Vi är en medlemsägd organisation utan eget vinstintresse. Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn.

Kontakt

Det är vi som jobbar på IUC Z-group! Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Johan Bürger Hyllienmark

VD

070- 542 23 90
johan.burger.hyllienmark@iuczgroup.se

Sverker Hallén

Organisationsutvecklare

063-15 01 92
076-146 80 84
sverker.hallen@iuczgroup.se

Annicka Innervik

Industriutvecklare

073-312 03 95
annicka.innervik@iuczgroup.se

Kurt Scherl

Projektledare

073-827 89 95
kurt.scherl@iuczgroup.se

Katarina Haga

Koordinator

63-15 01 93
070-260 44 16
katarina.haga@iuczgroup.se

Martin Ekegerd

Industriutvecklare

070-342 84 50
martin.ekegerd@iuczgroup.se

Sigrid Höglund

Ekonomiansvarig

072-553 67 77
sigrid.hoglund@iuczgroup.se

Pontus Sandell

Projektledare

070-658 05 30
pontus.sandell@iuczgroup.se