Skip to main content
Industri 4.0Industri JHRegion Jämtland HärjedalenSIMMITT

Alexandra ska hjälpa industrin att hitta rätt

Alexandra Rietz, industriutvecklare Smart Industriell Modernisering i Mittregionen, SIMMITT.
Foto: Fredrik Pusa South To North

 

Möt Alexandra Rietz som är det senaste tillskottet i det industrinära projektet SIMMITT. Nu ska hon initiera och följa framstegen som görs i Västernorrland. Rätt person på rätt plats med tanke på att hon brinner för svensk industri!

 

För de företag som vill starta sin utvecklingsresa i Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen erbjuder SIMMITT analys av industriföretag. Efter analysen finns ett brett urval av åtgärder som är anpassade efter varje företags unika möjligheter. Det kan exempelvis vara stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen, workshops och kunskapshöjande insatser samt stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller.

– Jag ska både initiera aktiviteterna vi ska göra med SME-företagen i Västernorrland och ha kontakt med de som är inblandade. Det blir viktigt att följa upp så att det arbete vi gör får bästa möjliga resultat, säger industriutvecklare Alexandra Rietz.

Hållbar industri

Alexandra läste till civilingenjör i Lund. Hon brinner för svensk industri, för att behålla arbetsplatserna och kunskapen i Sverige.

– Industrierna är en av de finaste arbetsplatser som finns! De är värdefulla arbetsgivare som behöver olika slags kompetenser och personlighetstyper för att fungera, säger Alexandra Rietz.

Studierna i tillverkningssystem satte igång Alexandras tankar om svensk industri.

– Jag tyckte det var helt bakvänt att företagen flyttade industrierna från Sverige, både från ett samhälls- och företagarperspektiv. Jag insåg att jag ville fokusera på att jobba och utveckla min förmåga att förstå produktion. Varför tror vi att vi måste flytta ut produktionerna och vad behöver vi göra för att behålla dem?

Förbättringar och effektiviseringar

Vad är då den största utmaningen för industriföretag idag?

– En av de viktigaste sakerna är förmågan att integrera och anpassa all den kunskap som finns i form av produktionsmetodiker, -verktyg och -filosofier till sin egen verksamhet. Det matas hela tiden ut nya sätt att ta sig an förbättringar och effektiviseringar. För att lyckas behöver man orientera sig utifrån var man själv är och vart man vill, säger Alexandra och fortsätter: det är viktigt att man vågar investera tid att jobba på både strategisk och operativ nivå inom företaget för att få effekt. Det är inte det ena eller det andra.

Enligt henne är det viktigt att företagen är medvetna om sitt läge i förhållande till sin omvärld, men hon förstår också att bristen på tid ofta är ett hinder. Alexandra menar att många företag är i behov av coachning och att ta in den typen av stöd kan ge en stor effekt. Speciellt i nuläget då bristen på produktionskompetens är stor.

– Fördelen med SIMMITT-projektet är att det erbjuder något som alla SME-företag behöver. Som jag ser det så är sällan lösningen densamma för olika företag. SIMMITTs styrka ligger i att vi inte har satt någon mall inom vad eller med vilken metod vi ska stötta företagen. Företagens behov styr både VAD och HUR i de insatser vi kommer att göra, säger Alexandra.

– Projektet strävar mot ett gemensamt mål: att bibehålla konkurrenskraften här i vår region, avslutar Alexandra.

Text: Christina Mattsson

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen