Skip to main content
IUC Z-GROUPSmart Industriell Modernisering

Årets prisvinnande examensarbeten!

För tredje året i rad har studenterna på Ekoingenjör, byggingenjör och maskiningenjör vid Mittuniversitet i Östersund fått möjligheten att få sina examensarbeten granskade av Samling Näringsliv, och IUC Z-GROUP.  Kriterierna är att arbetet har gjorts i samarbete med ett företag eller organisation i Region Jämtland Härjedalen.

De tre priskategorierna är

  • Mest innovativa examensarbete.
    Det arbete som är mest nydanande och innebär den största förbättringen för företaget/organisationen.
  • Bästa rapport
    Den rapport som är mest välskriven och genomarbetad och som får fram budskapet på bästa sätt.
  • Bästa exjobb för Region JH.
    Det arbete som bedöms skapa mest nytta för Regionen i form av exempelvis kommande affärer, arbetstillfällen eller renommé.

Juryn har kommit fram till tre vinnare som med mycket kompetens och engagemang har löst sina uppgifter med bravur, årets vinnare 2020 är:

Mest innovativa examensarbete:

Kasper Österdahl. AIM.

För ett välgjort och omfattande arbete som utförts i nära samarbete med värdföretaget. Arbetet har resulterat i en innovativ lösning som är långt gången och kan produktifieras inom snar framtid. God metod och överlag hög kvalitet!

Bästa Rapport:

Sanna Jonsson. SAAB.

Ett gott och nära samarbete med värdföretaget har resulterat i en välskriven och koncis rapport. Genom rapporten tar man sig närmare en lösning, som i sig är presenterad på ett stringent och lättåskådligt sätt.

Bästa examensarbete för Region Jämtland/Härjedalen:

Linnéa Karlsson. Jämtkraft.

Hög kompetens inom vätgastillämpning är en strategisk resurs för Regionen. Linnéa har genom valet av ämne bidragit till att bygga upp den kompetensen inom såväl näringslivet som miljövetenskapen.

Hedersomnämnande: 

Emma Helander och Therese Beckman. PEAB

Vi vill med ett särskilt hedersomnämnande uppmärksamma det mycket viktiga arbetet med att bryta normer i en bransch som traditionellt sett stått långt ifrån ett tillämpande av så kallade mjuka värden. Med en stor mängd teoretisk kunskap i ryggen har studenterna närmat sig frågan på ett kunnigt och engagerat sätt.

 

Stort grattis till alla medverkande studenter!

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen