Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i IUC Z-groups arbete.

Smart Industriell Modernisering MITT (Avslutat)

SIMMITT är ett samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Örnsköldsviks industrigrupp, Engcon, IUC Z-GROUP i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen. Målet var att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag. Detta utfördes till största del med insatser direkt hos företagen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

SIMMITT kunde erbjuda:
Stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen
Enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft
Workshops och kunskapshöjande insatser
Stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge Transfer Partnerships (Avslutat)

KTP är ett kunskapsväxlingskoncept mellan akademi och näringsliv. En nyexaminerad akademiker tillsätts som projektledare för ett strategiskt utvecklingsprojekt i ett företag som har utvecklingsambitioner inom ett visst område, men saknar kunskap och tid för att genomföra projektet. KTP finansierar halva lönen för den nyexaminerade projektledaren samt handledare från lärosätet och en stödjande affärscoach.

Under perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2023 var IUC Z-GROUP och MIUN nod för Jämtlands län för KTP Energi, där målgruppen var företag som önskade driva energieffektiviseringsprojekt.

Nodansvarig Kurt Scherl,
Kurt.scherl@iuczgroup.se
073-827 89 95

 

 

 

 

 

 

 

 

Omställningslyftet
(Avslutat)

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.

Exempel på aktiviteter inom Omställningslyftet:

Omställningsintervjuer. En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov.

Företagsanalyser (TBN). Fördjupad bild av företagets omställnings- och utvecklingsbehov samt prioriteringar.

Förutsättningsstudie och expertbedömning. En expert kopplas in för att ge rekommendationer och bedömer förutsättningar att nå önskat mål.

Genomförandeplan och coachning. En industricoach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg.

Teknikworkshop. Företag och forskare möts för att lära mer om nya produktionstekniker och produktionsmetoder.

Startprogram. Hjälper företag att snabbt lyckas med förflyttningen mot en framtidssäkrad klimatsmart affär. Fokus på värdeskapande aktiviteter och introduktion av beprövade metoder.