Skip to main content
Smart Industriell Modernisering

Tio framtidstrender inom tillverkningsindustrin

Investmentbanken GP Bullhound har släppt rapporten ”Smart Manufacturing: Rise of the Machines”. Där listar de tio viktiga trender för framtidens tillverkningsindustri

1. Framtidens produktionsplattformar kommer att vara gränslösa ekosystem. Allt eftersom integrationen av mjukvaru- och hårdvarudelar blir viktigare kommer silos-tänket att försvinna.

2. AI kommer att ta en större roll. AI-baserad design och produktion kommer att bli verklighet.

3. Prediktiv tillverkning och snabbare produktcykler. Det är redan möjligt att i realtid skicka mönster från CAD till produktionslinjen. Tillsammans med prediktiv tillverkning, smarta algoritmer och agila maskiner kommer produktcyklerna att bli kortare och kortare.

4. Robotarna kan skapa många nya jobb. Många komplexa arbetsuppgifter kommer aldrig att bli helt automatiserade. I samspelet mellan människa och maskin kommer industriarbetares produktivitet att öka. Det kommer att möjliggöra nya roller och bidra till snabb kompetensutveckling.

5. Nya kunskaper ger ekonomisk och social utveckling. Fortsatt automatisering behöver alltså inte betyda att jobben försvinner, men kompetenshöjning är ett måste för att jobben ska bli fler framöver.

6. Minskat behov av lågkostnadsarbete. När automatiseringen breder ut sig kommer behovet av lågkostnadsarbete att minska. Det kommer att leda till att jobb och produktion flyttas tillbaka till hemlandet.

7. Den nya teknikens revolution har bara börjat. Det vi ser i form av smarta industrier är bara början. När nanoteknik blir mer skalbar kommer den utvecklingen att göra stort avtryck. Detsamma gäller biologisk produktion och andra tekniska framsteg som människan inte ens är medveten om i nuläget.

8. Nya aktörer och plattformar vinner mark. Marknaden för smarta industrier domineras för närvarande av ett fåtal stora teknik- och industriföretag. Men med tanke på de stora belopp som investeras i nya plattformar så förväntar vi oss att de kommer att skala upp och öka i betydelse inom kort.

9. Tillverkande företag måste förändra sin affärsmodell. ”XaaS”, eller everything-as-a-service bidrar till stor nytta för kunder och användare. På sikt kommer det vara avgörande om industriföretag verkligen klarar skiftet från traditionell produktion till en prenumerationsbaserad affärsmodell.

10. Att vara mänsklig avgörande konkurrensfaktor. Det finns onekligen fördelar med att maskiner och teknik i vissa fall ersätter människor. Men alla förmågor hos människor kan inte ersättas – allt det som kräver EQ i motsats till IQ. Att framgångsrikt använda sig av EQ kommer att vara en stor konkurrensfördel i framtiden.

Hela rapporten kan du ladda ner här

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen