Skip to main content
Industri JH

Gjuteri i Hackås lär upp på plats med YA

By 9 juni, 2017juni 13th, 2017No Comments

Ventana Hackås Precisionsgjuteri ligger fyra mil utanför Östersund. Gjuteriet har 17 anställda och gjuter avancerade detaljer i aluminium till företag inom bland annat medicinteknik, bilindustri, telekom, försvar och marin.

Mikael Forss som är ansvarig för produktion och kvalitet insåg att gjuteriet behövde rekrytera en person till kvalitetssidan. Att hitta någon med den kompetensen är väldigt svårt då arbetet kräver en specifik kunskap på en hög nivå. Därför gällde det att hitta någon med goda teoretiska kunskaper som skulle kunna läras upp på plats. En tidigare anställd tipsade om Björn Thorén, som nyligen hade avslutat en treårig maskiningenjörsutbildning på Mittuniversitetet i Östersund. Mikael ville att den nya medarbetaren skulle bli ordentligt insatt i alla processer i den avancerade produktionen. Men gjuteriet hade inte ekonomi för att avsätta tillräckligt med tid för en handledare. Mikael tog därför kontakt med Arbetsförmedlingen och frågade om det fanns någon form av ekonomiskt stöd till en arbetsgivare, som vill anställa och lära upp en ny medarbetare.

Mikael Forss

Magnus Wikberg på Arbetsförmedlingen i Svenstavik tog emot samtalet. Han hade hört talas om yrkesintroduktionsanställningar men inte hanterat ett beslutsärende rörande den anställningsformen tidigare. Han tänkte att det skulle kunna vara en passande lösning för gjuteriet eftersom det är ett krav att den som anställs ska få utbildning. Magnus åkte till Hackås förklarade hur YA-anställningar fungerar och Mikael nappade direkt. Mikael förklarade vad Björn skulle behöva lära sig under året och tillsammans skrev de ner utbildningsplanen. Magnus menar att det var ett tämligen enkelt beslut jämfört med många andra ekonomiska stöd.

Monica Svelander är också arbetsförmedlare i Svenstavik. Hon anser att det är enklare för dem att åka ut till arbetsgivarna än att arbetsgivarna åker in till Arbetsförmedlingen. Monica menar att det ingår i arbetsförmedlarnas yrkesroll att göra arbetsplatsbesök. Det medför också att arbetsförmedlarna lär sig verksamheten och ibland upptäcker att det finns behov av ytterligare rekryteringar på arbetsplatsen.

Björn Thorén hade gått en tre-årig maskiningenjörsutbildning på Mittuniversitetet i Östersund. Ungefär samtidigt som Mikael fick tips om Björn, fick Björn tips om att gjuteriet i Hackås behövde rekrytera någon med Björns profil. Han ringde Mikael, skickade in sitt CV och kom på intervju.

Björn Thorén

Björn får 100 procent lön trots att han får utbildning på 25 procent. Han lär sig alla detaljer i produktionen av sin handledare. Men han har också fått gå kurser och lärt sig hantera bland annat mätmaskiner och simuleringsprogram för dator. Alla modeller tas fram i 3D och därefter kör man gjuteriprocessen för de olika modellerna i simuleringsprogram.  Vilket spar tid och pengar och gör att produkterna håller en hög kvalitet.

Hittills har Björn haft ett regelrätt uppföljningssamtal med Mikael. Mikael vill att Björn ska bli självständig, så han uppmuntrar Björn att ställa frågor om allt han inte förstår eller känner sig osäker på. Björn tycker att det känns lättare att fråga när alla vet att han är anställd på yrkesintroduktionsavtal. Anställningsformen känns långsiktig och han känner att han kommer få fortsätta arbeta där. Han vill lära sig mer om tillverkningsindustrin och hur den fungerar, i framtiden vill han bli konstruktör.

Mikael berättar att Björn redan fått ansvara för ett projekt där gjuteriet tog fram en modell för koncernen. I det projektet var det en stor fördel att Björn också är duktig på engelska. Mikael avslutar med att han tycker att kontakten med Arbetsförmedlingen om yrkesintroduktionsanställningen har varit ovanligt smidig. Helt plötsligt satt bara pengarna på gjuteriets konto, säger han och lägger till att denna smidighet är något som han verkligen uppskattar.

 

YA-delegationen 8 juni 2017

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen