Skip to main content
Industri 4.0Industri JHSmart Industriell ModerniseringTillväxtverket

Hallströms Verkstäder AB om Projektet Smart Industriell Modernisering JH

Hallströms grundades 1914 av den unge plåtslagaren Carl Theodor Hallström. Startkapitalet var 15 kronor och en verktygslåda. Tre generationer senare har plåtslageriet utvecklats till en tekniskt avancerad industri med effektiv produktion och konkurrenskraftiga priser. Och ja, Hallströms Verkstäder AB finns fortfarande kvar där allt började, i Nälden i hjärtat av Jämtland.

Vi lever i en global värld där krav från kunder, samhälle och medarbetare hela tiden snabbt förändras behövs nytänkande och utveckling.

I april 2019 påbörjades därför ett förändringsarbete med stöd av projektet Smart Industriell Modernisering JH (SIM). Ett treårigt projekt finansierat av ERUF, Region JH, Tillväxtverket, IUC Z-GROUP AB och Engcon AB.

Vi träffade Nikolaj von Krusenstierna och John Jonsson hos Hallströms Verkstäder för att ta reda på deras erfarenheter av projektet så här långt.

Vad var den främsta anledningen till att ni tog steget och deltog i projektet?

– Vi har över tid skapat olika synsätt, regler och normer mellan olika avdelningar och personer. Hur skall man exempelvis ta hand om en kund? Skall en intern kund ses som en riktig kund eller är det bara externa kunder som skall ses på som en kund? Vi hade också olika syn på hur och vem som skall jobba med utveckling, både inom verksamhet och produkter. Nu är vi två företag som jobbar mer och mer ihop, och vi behövde hjälp med att få en mer enhetlig bild av läget, säger John Jonsson, ansvarig konstruktör?

Vilka lösningar tycker ni att projektet har bidragit med i ert fall?

– Genom Smart Industriell Modernisering har vi bland annat fått hjälp med att skapa standarder, och att titta på hur man skall jobba med standarder för att ta fram nya. Inom kvalitetsarbetet har vi fått jättebra verktyg för att synliggöra hur vi kommer framåt, och vad som händer under processen. Det är också mycket positivt att fler numera får ta del av utvecklingen som händer, säger Nikolaj von Krusenstierna, produktionschef på Näldens Värmeindustri.

 

Hallströms Verkstäder gick över till digital målstyrning och pulsmöten, vilket gör att alla post-it-lappar försvinner.

 

Har ni fått några nya insikter under arbetets gång?

– Att förändringsarbete tar tid! Och att vi har behövt den pushen som gör att vi håller riktningen och tempot så vi inte faller tillbaka i gamla mönster, säger Nikolaj.

Hur kan dessa insikter hjälpa er i fortsättningen?

– Vi ser resultat och framsteg och vi ser att vi har gjort och gör jättemånga saker som faktiskt ger effekt i vår verksamhet, och det bidrar till en förhöjd motivation vad gäller förändringsarbete, säger John.

Vad vill ni säga till andra företagare som funderar på att utveckla verksamheten med Smart Industriell Modernisering?

Det viktiga är att våga fortsätta framåt. Att ha tålamod, planera och planera tid för projektet är viktiga faktorer för att kunna förändra på sikt och för att kunna uppnå bra resultat i slutändan, avslutar Nikolaj von Krusenstierna och John Jonsson.

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Jämtland Härjedalen

More posts by Marlene Magnussen