Skip to main content
IUC Z-GROUPOpinionRegion Jämtland HärjedalenSmart Industriell Modernisering

Hur kan vi framtidssäkra tillverkningsindustrin trots Covid-19?

Europas industrier har stängt ner, och det finns likheter med finanskrisen när den var som djupast. Då lärde vi oss att de länder som gav företagen möjlighet att ha kvar anställda, klarade konkurrensen framöver bättre. Men det som skedde på fem månader under finanskrisen, det har nu skett under loppet av tre veckor. Ingen kris är den andra lik.

Det säger Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, och av regeringen utsedd till särskild samordnare gällande coronavirusets effekter på näringslivet. Totalt arbetar drygt en halv miljon personer inom tillverkningsindustrin i Sverige, vilket gör den till en av våra största branscher.

När det gäller vår inhemska tillverkningsindustri i Region Jämtland Härjedalen har IUC Z-GROUP därför genomfört en enkätundersökning där vi personligen har talat med samtliga av våra delägare. I undersökningen framgår det att riskerna för länets tillverkningsindustrier i nuläget främst är produktionsrelaterade. Det kommer bli stora störningar i inleveranser till produktionen. Även utleveranserna kommer till viss del att påverkas, och detta kommer i sin tur att innebära att företagen måste kortidspermittera eller börja varsla personal, vilket på längre sikt betyder att det kommer uppstå likviditetsproblem.

Om verksamheten helt stannar av innebär det i ett senare skede att uppstartskostnaderna kommer bli mycket stora. På ett mellanstort industriföretag i länet, med 20-50 anställda, så kan det innebära kostnader upp mot 20-30 miljoner kronor. Pengar som få industriföretag har undanstoppade. I det värsta scenariot betyder det att ett antal industriföretag går i konkurs, och detta skulle vara förödande för både företag, branschen, vårt län och samhället i stort.

Att jämföra tillverkningsindustrin med andra stora näringar är inte möjligt. I många branscher kommer de fasta anläggningarna som inte går att flytta att finnas kvar.

I ett sämre läge kommer troligtvis dessa försäljas till nya ägare, och verksamheten startar om. Inom industrin visar däremot tidigare liknande situationer att verksamheten istället monteras ned. Det vill säga att konkursförvaltaren säljer den utrustning och materiell som finns för att minimera skadan för gäldenärer. Det mest troliga i ett sådant scenario är att verksamheten upphör och att produktionen flyttas söderut i landet och mest sannolikt inte kommer tillbaka.

IUC Z-GROUP har därför flera förslag på konkreta åtgärder som aktivt kommer att hjälpa vårt läns viktiga industriföretag. Vi har redan idag nära kontakt med många stora aktörer som Almi, Region JH, Tillväxtverket, IUC Sverige, Handelskammaren, IF Metall, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen m.fl. Åtgärder som kan sättas in omedelbart med effekt hos länets industrier redan inom en vecka.

IUC Z-GROUP har delgett rapporten med åtgärdsförslag till beslutsfattare, politiker och myndigheter.

Nu krävs åtgärder som direkt stöttar industriföretagen! Låt oss vara kreativa och låt oss hjälpa varandra för att minimera riskerna för våra betydelsefulla industriföretag. Vi inom IUC Z-GROUP yrkar på att regionala medel tillskjuts för utbildning och för att stötta industriföretagen med att säkra sin försörjningskedja!

Rapporten finns tillgänglig per mail för den som vill ta del av den,

Stefan Fredriksson
VD IUC Z-GROUP
stefan.fredriksson@iuczgroup.se
073-038 67 57

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen