Skip to main content

Vi har fått förfrågan om att anordna en Internationell svetsspecialist IWS utbildning (International welding specialist) på plats i Östersund. https://www.svets.se/utbildning/forelever/varadiplomutbildningar/internationellsvetsspecialistiws.4.6c04896c14373546240904.html

Det är en kurs som kommer sträcka sig över 5 veckor fördelat under våren.
I nuläget beror kursstart på om vi får ihop minst 8 deltagare.
Kostnad
Takpris 120 000:- per person
Tider
Preliminär kursstart vecka 11 2024 med avslut innan midsommar.
Innehåll
4 veckor teori på plats i Östersund
1 vecka praktik samt studiebesök på laboratorium på annan ort för att se olika provningsmetoder.
Vad ingår
  • Hantering av anmälan och behörighet att gå kursen.
  • Utbildning
  • Lokal
  • Fika och lunch
  • Resa & del i boende under studiebesök 5e kursveckan.
  • Examination och certifiering
Anmälan
Skarp anmälan senast 15/11 katarina.haga@iuczgroup.se
Anmälan ska hanteras av utbildningsföretaget då anmälningarna behöver behandlas och godkännas av Svenska Svetskommissionen. Detta tar tid och kan innebära att vissa inte är behöriga alternativt att kompletteringar krävs.
FrågorFör frågor och mer information kontakta:  katarina.haga@iuczgroup.se    063-12 99 50
Katarina Haga

Author Katarina Haga

More posts by Katarina Haga