Skip to main content
IndustriRegion Jämtland HärjedalenSmart Industriell Modernisering

Kraftig stigning av inköpschefsindex kan ge affärsmöjligheter

By 19 januari, 2021No Comments
Kraftig brist på containrar i Kina

Kraftig brist på containrar i Kina


Inköpschefsindex steg kraftigt i december. Återhämtningen inom industrin är stark och alla delkomponenter av indexet bidrar till ökningen. Kraftigast steg delindexet för leverantörernas rå-och insatsvarupriser.

Rå- och insatsvarupriserna steg från 58,2 i november till 71,9 i december. Det är goda nyheter men innebär att prisökningar kommer. Har man möjlighet så bör man ta höjd för det och inleda dialogen om priser med era kunder redan nu.

Inom logistik-området förekommer ett fenomen som nu spelas ut, ”the bull whip-effect”. I korthet innebär det att en liten förändring i efterfrågan får stora följdverkningar desto längre ner i leveranskedjan vi kommer. OEM-företagen reagerade på svag efterfrågan under 2020, slog på bromsen och produktionen stannade. Nu börjar alla växla upp igen, men precis som OEM-företagen så har även underleverantörer dragit ner på kostnader och komponentbristen är ett faktum.

Fraktpriserna från Kina har stigit i flera månader och containerbristen har ökat. Det som kommer fram till slutdestinationen, kommer sent och blir dyrare. När ledtiderna ökar på grund ut av bland annat containerbrist, samtidigt som efterfrågan stiger, så uppstår komponentbrist. Under veckan har vi kunnat läsa om att Ford, Toyota, Subaru, Nissan och Honda alla har brist på halvledare. Konsekvensen är stängda fabriker eller neddragen produktion.

Ta initiativ till en diskussion om prisökningar med kunderna och förekom prisökningar på insatsvaror om du har möjlighet.

Komponentbrist kan också ge upphov till affärsmöjligheter. Om du har tillgänglig kapacitet, sondera marknaden och se om du kan komplettera ett flöde där brist har uppstått. Risken för att brist ska uppstå kan räcka för att ni ska få in foten genom dörren.

David Hällgren
IUC Z-GROUP

Relaterade länkar

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen