Skip to main content
IUC Z-GROUPSmart Industriell Modernisering

Nytt projekt och nya delägare till IUC

By 21 maj, 2019juli 23rd, 2019No Comments
Så har april månad förflutit och det har verkligen varit full fart på många olika håll inom vår verksamhet. Jag uppskattar när det är full fart, då känns det verkligen som att vi gör skillnad för oss alla.

SIM projektet (kartläggning av nuläge, produktionseffektivisering, öka tjänstegraden)
fortskrider med att vi är igång med Engcon underleverantörs nätverk samt att vi på IUC fortsätter att mobilisera och informera om projektet. Detta projekt kommer verkligen att göra skillnad för de som väljer att vara med och det är verkligen ”Verkstad” under genomförandet.
Vi har upphandlat mycket kompetenta och duktiga konsulter som kommer jobba inom projektet. Har ni funderingar på deltagande i projektet så kontakta oss på IUC!

Bolaget och föreningen har även genomfört årsstämmor vilka ägde rum den 11/4 på kansliet i Östersund. Båda stämmorna verkställdes i god ordning och det gladde mig särskilt att vi var så många deltagare (20st).

Stämmorna föregicks av information från Styrelseakademin som vi nu har ett samarbetsavtal med, som ni med fördel kan nyttja.
Information om innehållet skickas separat från Katarina Haga på IUC.

För ca en vecka sedan blev det klart att det blir IUC Sverige som tillsammans med sina lokala kontor (bl.a. IUC Z-GROUP) får uppdraget att genomföra Tillväxtverkets projekt: Robotlyftet. Detta innebär att det är de lokala IUC bolagen runt om i Sverige som har huvudansvaret att tillse att det blir verkstad av detta projekt. Projektet riktar sig till SME företag och skall underlätta och utveckla robotiseringen inom industrin. IUC Z-GROUP kommer få ansvaret för både Jämtlands och Västernorrlands län, detta skapar förutsättningar för intressanta läns-överskridande informations- och erfarenhetsutbyten.
Mer om Robotlyftet kan ni läsa om här

Mer information om detta projekt kommer så fort vi kan förmedla detta. Vi på IUC bolagen kommer inom kort att få genomgå utbildning inför projektstart.

Vi har även glädjen att välkomna ytterligare en delägare i IUC Z-GROUP AB, det är Krokoms Portfabrik AB i Krokom. De tillverkar garage- och industriportar i olika storlekar, både till företag och privatpersoner. Krokoms Portfabrik har ca 15 anställda. Jag hälsar Jonas Nord och samtliga medarbetare varmt välkomna till vår organisation.

Vi har även förnyat vårt avtal med Gärdin & Persson, vilket gör att det blir än mer fördelaktigt för er att göra era inköp hos dem. Samtidigt stärker vi som organisation vår närvaro och position som en tydlig och seriös strategisk partner.
Stefan Fredriksson
VD
IUC Z-GROUP AB
stefan.fredriksson@iuczgroup.se

Stefan Fredriksson

Author Stefan Fredriksson

More posts by Stefan Fredriksson