Skip to main content
IUC Z-GROUP

Styrkebaserat förändringsarbete med befintliga Leankunskaper

By 2 maj, 2017juli 23rd, 2019No Comments

Många företag inom tillverkning har infört Lean Production för att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Det är bra!

När jag träffar företagsledare och produktionschefer så kommer frågan om personalens engagemang upp. Ledare önskar större engagemang från sin personal, ett större ansvarstagande och mer initiativförmåga.

Under införande av Lean-principer som kommer uppifrån ledningen och implementeras ned i organisationen, så brukar grafen över personalens engagemang gå upp över en tid för att sedan dala och plana ut. I bästa fall behåller man någon del av Lean-tänket, som att hålla ordning och reda.  Detta är ett bekymmer, då avkastningen på investeringen i Lean blir för dålig och framförallt tappar man bort sitt förbättringsarbete. Något som är nödvändigt för att stärka sin konkurrenskraft.

Ett varaktigt engagemang för förbättringsarbete måste byggas på personalens styrkor, egen övertygelse och ett arbetssätt som stödjer det fortsatta förbättringsarbetet. Det vill säga att ledningen efterfrågar resultat (hur har det gått?)  och har förväntningar på framtida resultat.

Genom att kombinera styrkebaserat förändringsarbete med befintliga Leankunskaper så kan förbättringsarbetet bli kontinuerligt och varaktigt. Medarbetare upplever det stimulerande att förvänta och kunna bidra till företagets konkurrenskraft och tillväxt.

Under år 2017 har jag för avsikt att testköra kombinationen av Lean och styrkebaserat förändringsarbete. Om ditt företag är intresserat, så tveka inte att höra av dig till mig!

Sverker Hallén

Author Sverker Hallén

Organisationsutvecklare

More posts by Sverker Hallén