Utställare Konferens Leverans och försvar 2024

Alupro-N AS är ett mekaniskt företag som har specialiserat oss på att forma aluminiumprodukter med hjälp av egenutvecklade formningsprocesser. Dessa processer gör det möjligt att tillverka produkter med låg vikt och hög hållfasthet av höglegerat aluminium. Processerna är särskilt lämpliga för rörformiga komponenter med variabel väggtjocklek och med massiva ändsektioner. Men vår produktionsutrustning kan utföra flera typer av formningsuppgifter såsom smide/pressning och extrudering.

www.alupro-n.no/ 

BAE Systems Hägglunds fokuserar på tillhandahållande och uppgradering av fordonssystem för militära och civila tillämpningar. Dessa inkluderar världsledande stridsfordon, bepansrade ingenjörsfordon och bepansrade personalfartyg.

BAE Systems Hägglunds

FFEAB tillhandahåller innovativa fysiska produkter som länkar samman räddningstjänstens utrustning med de så viktiga lantbrukarnas och skogsägarnas utrustning.

www.ffeab.se

Fors Industrier AB är en systemleverantör specialiserad på fåstyckstillverkning av svetsade, maskinbearbetade, lackerade produkter och även vid behov tillhandahåller montering till kompletta enheter.

www.forsindustrier.se

Hagströms System utför CNC- Svarvning till mängder av industrier där slutprodukterna används i alla delar av världen.

www.hagstromsystems.se

Ventana Hackås har utvecklat ett koncept för både egen produktion och leveranser ifrån samarbetspartners, Protolabs Oy och Feinguss, i korta serier av komplicerat, mångfunktionellt och tunnväggigt aluminiumgjutgods.

www.hpgab.se

Tillverkning av komponenter och färdiga produkter genom plåtbearbetning, skärande bearbetning, svetsning, blästring, lackering samt montering.

www.jpab.se

Kongsberg Maritime levererar teknik, utrustning och tjänster som behövs för hållbar maritim idag och i framtiden.

www.kongsberg.com/maritime/

Maersk Logistics & Services Sweden AB

www.maersk.com

Maritime Robotics är en ledande leverantör av avancerad autonom teknik som möjliggör säkra, hållbara och kostnadseffektiva maritima operationer och tillämpningar.

www.maritimerobotics.com

NORBIT Subsea är specialiserat på ultrakompakta bredbandiga multibeam-ekolod för undervattens- och ytplattformar.

www.norbit.com/subsea/

Repay är en av Sveriges största och snabbast växande leverantörer av figurskurna och kapade ståldetaljer samt handelsstål. Fepays stora maskin och lagerresurser kan möta kundernas behov även vid stora och snabba förändringar i orderingång.

www.repay.se/stromsund

RISE Reasearch Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovation partner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

www.ri.se

Saab är världsledande inom flera områden rörande säkerhet och försvar och är stolta över vår roll i Sveriges totalförsvar.

www.saab.com

SES Group utnyttjar den inneboende smidigheten och kraften hos privata företag genom integration, modifiering och anpassning av innovativa produkter till mångsidiga funktioner och system av system, viket ger operativa förmågor för totalförsvaret och internationella organisationer.

www.sesinteg.com

Side system är en komplett leverantör av ventilblock till hydrauliksystem. Vi klarar allt från konstruktion, prototyptillverkning och test till serietillverkning av färdiga ventilblock.

www.sidesystem.se

Teknikkompetens i Sverige AB är ett teknikkonsultföretag med erfarna och professionella konsulter med teknisk bakgrund från Försvarsmakten. Våra teknikområden är inom mekanikområdet främst avseende maskin-, fordons- och vapenteknik.

www.teknikkompetens.com/

Waplans Mekaniska Verkstad är huvudalternativet för bearbetning inom vattenindustrin, pulp and paper, gruvindustrin och vindkraftsindustrin. Vi är en kostnadseffektiv, nära leverantör med fokus inom norra delen av Sverige, Norge och Finland.

www.jearindustrialspecialtiesab.se

Xlent Östersund/Åre hjälper företag och organisationer att forma morgondagens digitala lösningar. Xlent bygger hållbara digitala lösningar och stöttar organisationer i förändring.

www.xlent.se/kontor/ostersund

Zenjo Verktygsteknik AB är ett legobearbetningsföretag inom verkstadsindustrin med hög kompetens inom legotillverkning och verktygstillverkning med ett flertal CNC- styrda svarvar och fräsmaskiner.

www.zenjo.se

Åre produktion är din kompetenta leverantör av fleroperationsbearbetat aluminium. Hög kvalitet och mindre serier är Åre Produktionens specialitet.

www.areproduktion.se

Östersunds kommun

www.ostersund.se