Skip to main content
Konferens

Konferens: Leverans och försvar

By 12 april, 2024april 17th, 2024No Comments

Vilka är totalförsvarets behov? Vilken beredskap förväntas av företagen och näringslivet? Hur fungerar näringslivet och samhället under en kris eller krig? Klarar logistiken samhällets behov vid påfrestningar? Under ett dygn ska vi försöka bringa klarhet i dessa frågor. Vi ska nätverka och hitta nya samarbetsmöjligheter som leder till nya och fler affärer.

> Utställare Leverans och försvar

DAG 1, 23/4

11.00  Registrering och Lunch
För utställare möjlighet att förbereda utställningsplats.

12.30  Välkommen till Leverans & Försvar 2024
Landshövding Marita Ljung öppnar konferensen.
Moderator: Marcus Noterius.
IUC Jämtland Härjedalen/ Fremtidens Industri, Åre och Östersunds kommun.

12.50 Hur fungerar näringslivet i ett attackerat land
Mr Andrii Plakhotniuk. Ukrainas Ambassadör. 

13.30 Omvärldsläge
Ebbe Deraas, MIDSEC/Fremtidens Industri AS.

13.45 Överlever ditt företag en kris eller krigssituation?
Vad behövs det för beredskap och vilken roll har näringslivet i uppbyggnaden av totalförsvaret?
Thomas Lindberg, Länsstyrelsen Jämtland Härjedalen.

14.20 Hybrida Hot/Digitala Attacker/Beredskap
Nina Åkerstedt YH Mitt, Nils Kalstad NTNU.

14.40 Fika med tillhörande aktivitet samt utställning. Bandvagnsvisning BAE.

15.40 Vad innebär ett NATO-inträde för vår region?
Överstelöjtnant Mikael Johansson Norra militärregion MR N.

16.00 Att tillgodose ökat behov i en osäker tid
Björn Borin, BAE.

16.20 Saab Östersund – en del av totalförsvaret i en strategiskt viktig region
Carl-Johan Ekblom, Saab Östersund.

16.50  Summering av dagen

17.00  Avslut  

18.30 Förfriskningar 

19.00  Middag (Vårdad klädsel) 


DAG 2,  24/4  

8.30 Uppföljning av gårdagen

8.45 Aktuella erfarenheter av civil och militär drönarutveckling i Ukraina
Mr Andrii Plakhotniuk, Ukrainas Ambassadör.

9.00 Möjligheter och tankar kring drönarutveckling
Peter Wilhelmsson, FMV.

9.20 – 11.30 Utställning och scensamtal

  • Fellesrådet för Tröndelag och Jämtland Härjedalen, Anna Halvarsson
  • Forskning kopplat till beredskap, Emma Mattisson RISE
  • Ny tänkbar finansiering för totalförsvaret genom EIB, Erik-Widar Andersson Region JH
  • Logistik och transporter, Mattias Johansson DB Schenker
  • Infrastruktur/Meråkerbanan, Geir Revdahl Bane Nor

11.30 Panelsamtal på ämnet beredskap
Föreläsare från konferensen medverkar.

12.00 Summering av konferensen/avslut CommSec
Vad händer nu? Medskick till höstens konferens i Stjördal.

12.30 Avslutning och Lunch

Med reservation för ändringar.

> Anmäl dig här

 

Frågor? Kontakta Annicka Innervik, Tel. 073-312 03 95, annicka.innervik@iuczgroup.se

Kurt Scherl

Author Kurt Scherl

More posts by Kurt Scherl