Skip to main content

Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag i Jämtlands län att utveckla sitt energiarbete genom att söka stöd för investeringar som leder till energieffektivisering och övergång till förnybar energi.

Vad kan du söka stöd för?

  • Energieffektiviserande åtgärder i den egna verksamheten.
  • Miljödrivna investeringar i den egna verksamheten som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi.
  • Utveckling av nya produkter på marknaden som leder till energieffektivisering.
  • Utveckling av miljösmarta produkter på marknaden som leder till energieffektivisering och omställning till förnybar energi

Vem kan söka?

Små och medelstora företag som:

  • Har en verksamhet med egen produktion av varor eller tjänster på ett fast verksamhetsställe i Jämtlands län.
  • Når ut till en marknad utanför länet.
  • Bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Här kan du läsa mer om projektet:

https://www.regionjh.se/regionalutveckling/naringsliv/foretagsstod/energieffektivaforetag.4.2d3034271666523197650f.html

Ansökan:
https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml

Om du har fler frågor, kontakta Sara eller Jimmy som har hand om projektet:

Sara Nordstrand
Projektledare/Handläggare
Region Jämtland Härjedalen
Mail: saranordstrand@hotmail.com
Telefon: 063-146563

Jimmy Anjevall
Projektledare Energikontoret
Region Jämtland Härjedalen
Mail: jimmy.anjevall@regionjh.se
Telefon: 063-146593

Energieffektiva företag – Jämtland Härjedalen är ett ramprojekt som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Marlene Magnussen

Author Marlene Magnussen

Kommunikatör IUC Z-GROUP

More posts by Marlene Magnussen